Kontakt 2017-05-11T13:43:44+00:00

Här finns vi!

kattis-huvud-e1471952301279
VD
Katarina Svärdh
Telefon: 013 26 27 28
E-post: katarina.svardh@europakorridoren.se

jag-150x150
Projektsekreterare
Linnea Jägestedt
Telefon: 013 26 27 27
E-post: linnea.jagestedt@europakorridoren.se

Europakorridoren AB
c/o Linköpings kommun
Storgatan 58
SE-581 81 Linköping

Europakorridorens kontaktperson i Hamburg är Staffan Qvist
Straßweg 23
D-22607 Hamburg
Germany
Phone:+ 49 40 89 80 76 01
Mobile: + 49 172 81 92 640
E-Mail: staffan.qvist@sq-td.com