Om

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Tillsammans vill vi knyta Sverige närmare Europa och öka svensk tillväxt genom nya stambanor i södra Sverige.

Vi arbetar för att sträckan av nya stambanor i södra Sverige, det vi kallar Europakorridoren, ska färdigställas så snart som möjligt. Med nya stambanor får Sverige ett Europakompatibelt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem som hela landet tjänar på. Vi kallar den Sveriges viktigaste järnväg.

Stärker tillväxten

Nya stambanor avlastar spåren och knyter ihop Sveriges folktätaste regioner. Det binder samman stad och land och ger förutsättningar till fler bostäder. En effektivare arbetspendling vidgar arbetsmarknadsregionerna i både stationsorterna och i närområdet.

Ökar exportkraften

Nya stambanor i södra Sverige ökar kapaciteten till Göteborgs hamn. Mer gods kan flyttas från lastbil till järnväg, med större säkerhet, förutsägbarhet och punktlighet som resultat. Det stärker exportkraften och den globala konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

Ökar takten i omställningen

Det övergripande klimatmålet innebär noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det är ett tufft mål. Omställningen kan inte vänta. Med nya stambanor har vi chansen att skapa ett klimatneutralt transportsystem på riktigt, innan det är för sent.

Öppnar nya marknader

Med nya stambanor går vi i takt med EU:s satsningar på en sammanhållen tågtrafik. Det ger bättre förutsättningar för en inre marknad med fri rörlighet och knyter samman Sverige med Hamburg och viktiga tillväxtområden i Europa.

Är en god investering

Sverigeförhandlingens utredare är tydliga – att bygga ut järnvägen skapar enormt positiva samhälls- och klimateffekter. Projektets betydelse för Sverige är stor. Genom att öka investeringsbudgeten, eller som Europakorridoren förespråkar, skapa en separat ram med finansiering via eget anslag eller lån, behöver inte viktiga infrastrukturprojekt ställas mot varandra. Oavsett lösning utgår vi från att staten står fast vid sitt tidigare budskap: när stambanorna byggs ska inget annat trängas undan.

Sverigeförhandlingens utredare är tydliga – att bygga ut järnvägen skapar enormt positiva samhälls- och klimateffekter.

Styrelse

Europakorridoren styrelse ordförande Ann-Mari Nilsson

Ann-Marie Nilsson

Ordförande KS ordförande Jönköpings kommun
Christian Orsing 1:e vice ordförande

Christian Orsing

1:e vice ordförande Kommunalråd Helsingborgs stad
Styrelse vice ordforande Stefan Gustafsson

Stefan Gustafsson

2:a vice ordförande KS vice ordförande Mölndal Kommun
Jörgen Oskarsson Ledamot

Jörgen Oskarsson

Ledamot KF ordförande Mjölby kommun

Magnus Gunnarsson

Ledamot KS ordförande Ljungby kommun
Europakorridoren styrelse ledarmot Tom Andersson

Tom Andersson

Ledamot KS ledamot Borås stad
Europakorridoren styrelse ledarmot Mikael Karlsson

Mikael E. Karlsson

Ledamot KS ordförande Värnamo Kommun
Europakorridoren Styrelse Julie Tran Ledamot

Julie Tran

Ledamot Regionråd och ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland
Europakorridoren styrelse Urban Granström

Urban Granström

Suppleant KS ordförande Nyköpings kommun

Niklas Borg

Suppleant KS ordförande Linköpings kommun
Europakorridoren styrelse suppleant Roland Karlsson

Roland Karlsson

Suppleant KS ordförande Ulricehamn Kommun
Styrelse suppleant Olle Vikmång

Olle Vikmång

Suppleant KS ordförande Norrköpings kommun
Blank profile picture

Michael Plogell

Suppleant KS Ordförande Bollebygds kommun
Europakorridoren styrelse VD Mattias Josefsson

Mattias Josefsson

Verkställande direktör 070-144 36 11

Medlemmar