Hem/Blogg, Okategoriserad/Trafikverkets förslag till nationell transportplan ger lång väntan på mer spårkapacitet

Trafikverkets förslag till nationell transportplan ger lång väntan på mer spårkapacitet

Den 31 augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna.

Trafikverket föreslår en etappvis utbyggnad där de av regeringen utpekade sträckorna Ostlänken och Lund–Hässleholm följs av en prioritering av sträckorna Linköping–Tranås/Aneby och Göteborg–Borås. Ostlänken planeras för byggstart i början av planperioden och Lund-Hässleholm i slutet. Europakorridoren ser positivt på byggstarterna och prioritering av en fortsatt sträckning efter Ostlänken men är kritiska till en etappvis utbyggnad då det förlänger byggprocessen med många år.

Med anslagsfinansierad utbyggnad, som regeringen hittills förordat, kommer de nya stambanorna inte att stå färdiga förrän runt år 2070. Europakorridoren ser helst en snabbare utbyggnadsstrategi som skulle resultera i ett komplett trafiksystem till år 2035.

– Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman i ett modernt höghastighetsnät. Här krävs det, i likhet med vad Sverigeförhandlingen föreslog i juli, en finansiell lösning som möjliggör en betydligt snabbare utbyggnadstakt än vad som återfinns i Trafikverkets förslag till nationell plan, säger Paul Lindvall ordförande i Europakorridoren.

– I planförslaget föreslås att Ostlänken dimensioneras för 250 km/tim istället för 320 km/tim vilket medför många nackdelar. Vi behöver framtidssäkrade hastigheter som är jämförbara med andra länder och det blir väldigt dyrt att i efterhand uppgradera till dessa hastigheter, fortsätter Paul Lindvall.

– Om det ska planeras för lägre hastigheter än i fastställd planering så är det en påtaglig risk för att förverkligandet av Ostlänken kommer att fördröjas, avslutar Katarina Svärdh vd för Europakorridoren.

Upplysningar om den nationella planen återfinns bl a i Trafikverkets pressmeddelande: http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2017-08/trafikverket-overlamnar-forslag-till-nationell-transportplan-2018-/

 

För ytterligare information kontakta gärna ordförande i Europakorridoren AB Paul Lindvall, mobiltelefonnummer 070-211 44 82

 

Europakorridoren AB verkar för att Sverige ska få ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart transportsystem. Europakorridoren sträcker sig från Stockholm till Göteborg respektive Skåne (och vidare till Tyskland). Här planeras nu för nya stambanor – höghastighetståg – som blir pulsådern i ett helt nytt trafiksystem. Här finns en mycket stor andel av Sveriges mest expansiva näringsliv – och merparten av landets arbetstillfällen. Slutresultatet blir enklare och snabbare resor, ökad konkurrenskraft, främjad tillväxt och ett differentierat näringsliv.

www.europakorridoren.se

2017-09-13T12:53:08+00:0031 augusti 2017|