Hem/Blogg

Åtta motargument till vanliga myter om nya stambanor

Det finns många missuppfattningar i diskussionerna kring nya stambanor. Denna informativa film tar kål på åtta myter om nya stambanor och förklarar varför nya stambanor kan bli en lönsam lösning för framtiden! https://youtu.be/VK_pOkunbMQ

2021-08-16T06:45:30+00:0013 augusti 2021|

Ny besättning i Europakorridoren

Europakorridoren AB har rekryterat Mattias Josefsson som ny vd. Han har tidigare erfarenhet av bolagets arbete då han suttit i styrelsen i nio år. Tillsammans med Anna Wifvesson, som också är ny i rollen, som administratör, ska de lyfta korridorens betydelse för Sverige. - När jag blev tillfrågad om att ta mig an posten som [...]

2021-06-16T13:18:36+00:0016 juni 2021|

Investering i Sveriges framtid

Byggnationen av nya stambanor för höghastighetståg är dels en investering i Sverige, dels en framtidssäkring av hållbara transporter och resesätt. Det anser intresseorganisationen Europakorridoren, som välkomnar regeringens nya uppdrag till Trafikverket. Uppdraget går i korthet ut på att Trafikverket ska redovisa uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta alternativ för nya stambanor för höghastighetståg. [...]

2020-09-16T08:17:10+00:0011 augusti 2020|

Därför behöver Sveriges stambanor byggas ut

Ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Föreningen Europakorridoren arbetar för att framtidssäkra Sverige. Tågresenärer och antalet tåg har tilltagit succesivt sedan 1990-talet i Sverige och enligt Trafikverket är det uppenbart att färdmedlet kommer att fortsätta öka i popularitet. I en prognos fastslår de att vid 2040 kommer antalet personresor att ha ökat med [...]

2020-09-16T08:12:53+00:0019 mars 2020|

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle I framtiden måste vi snabbt och effektivt kunna röra oss över längre sträckor. Det krävs helt enkelt för att ge oss den valfrihet och de möjligheter vi vill ha när det gäller boende, arbete och studier. För att behålla och stärka vår internationella konkurrenskraft. För [...]

2020-01-07T15:15:51+00:007 januari 2020|

Har vi råd att inte bygga?

Har vi råd att inte bygga? Våra europeiska grannar betalar mer än 1 500 miljarder kronor för svenska varor och tjänster. Varje år. Därmed står Europa för nästan 75% av hela vår export. Handeln är helt avgörande för det svenska samhället och vårt välstånd. Svensk kvalitet, innovationsförmåga och effektivitet är naturligtvis grunden [...]

2019-11-27T10:09:59+00:0027 november 2019|

De nya stambanorna kommer att betala sig under minst 120 år

Projektet att ge Sverige nya stambanor har diskuterats flitigt de senaste åren. Företrädare för olika intressen tar ställning och vill vara med i debatten. De politiska partierna är delade – också internt. Frågan om ett nytt trafiksystem följer inte de traditionella politiska skiljelinjerna. Samtidigt kommer ny kunskap. Nu senast har Trafikverket presenterat siffror som visar [...]

2019-11-25T21:20:09+00:0025 november 2019|

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle Höghastighetstågen på de nya stambanorna blir ett miljövänligt och konkurrenskraftigt alternativ till bilen och flyget. Medan dagens bilar och flygplan räknar sina klimatutsläpp per person i kilon, räknar det moderna tåget i mikrogram. Många talar om framtidens digitala motorvägar och batteridrivna flygplan. Det kommer dock dröja [...]

2019-10-03T11:50:49+00:003 oktober 2019|

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige Nya stambanor skapar större regioner. Vi kommer helt enkelt längre på kortare tid. Med större regioner får vi tillgång till större marknader. Vi når fler platser och därmed fler människor och företag. Vi kan hitta bättre jobb och utbildningar. Företagen får lättare att hitta [...]

2019-09-18T08:49:28+00:0018 september 2019|

Sverige kan bättre – också på landet

Sverige kan bättre – också på landet När kritiker av de nya stambanorna menar att vi nu måste komma ikapp med underhållet av det befintliga järnvägsnätet, håller vi med. Problemet är dock att det inte räcker. Det är för trångt på spåren, som inte har kapacitet för all den trafik som skulle [...]

2019-09-04T12:15:50+00:004 september 2019|