Hem/Blogg/Trafikverket om de nya stambanorna

Trafikverket om de nya stambanorna

Trafikverket har beslutat att sträckorna Ostlänken (Järna – Linköping) och Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/h i kontrast till 320 km/h. Detta pga att de ser att den högre hastigheten skulle ge relativt begränsade mervärden för sträckorna.

Men, vad gäller övriga spårsystemet ser Trafikverket att det finns bättre förutsättningar för att dimensionera för högre hastigheter.  Detta inkluderar Lund-Hässleholm, vilket är det tredje stora projektet som nämnts i nationell plan. Standarderna för Ostlänken, och in mot Göteborg, skulle inte begränsa valet av ballasterat kontra fixerat spår för övriga delar av systemet, menar Trafikverket.

Utgångspunkten är att de övriga delarna av banan ska dimensioneras för 320 km/h. De delar av banan som dimensioneras för 250 km/h ska genomföras på ballasterat spår, medan övriga ska projekteras som ett sammanhållet ballastfritt spårsystem.

Läs mer i Trafikverkets PM här: https://www.trafikverket.se/contentassets/7577215879e742b4a934d6aefc096226/nya-stambanor—ny-generation-jarnvag.pdf

 

2018-10-11T12:04:55+00:0011 oktober 2018|