Hem/Blogg/Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Sverigeförhandlingen har den 20 december 2017 presenterat sitt slutbetänkande och lämnat över det till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman presenterade förslaget.

Sverigeförhandlingen har arbetat med en värdeskapande förhandlingsmodell som har resulterat i avtal med flertalet kommuner om 285 400 bostäder, kortare restider och större arbetsmarknadsregioner. 200 000 av dessa bostäder är belägna i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Längs med sträckan i övrigt kommer ytterligare 100 000 bostäder byggas och en restid på 2-3 timmar kommer möjliggöras för 10 miljoner personer inom triangeln Stockholm, Malmö-Köpenhamn, Göteborg.

Sverigeförhandlingen föreslår att

  • Utbyggnaden sker för 320 km/h
  • Hela systemet ska stå klart år 2035
  • En egen projektorganisation skapas
  • Projektet finansieras genom eget anslag, huvudsakligen med lån från riksgälden
  • Regeringen uppdrar till riksgälden att utreda finansiering via Gröna Obligationer

Avtalen som är framförhandlade gäller för en snabb utbyggnad med tåg upp till 320 km/h.

Med Sverigeförhandlingens slutrapport och Trafikverkets förslag till ny nationell plan 2018-2029 som underlag, ska nu regeringen ta ställning till den fortsatta processen för förverkligandet av de nya stambanorna. Regeringen vill bygga och tycker att det är viktigt med ett blocköverskridande gemensamt beslut. Vi ser därför fram mot en spännande vår!

Ladda ner slutrapporten Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge, SOU 2017:107
eller läs mer på Sverigeförhandlingens hemsida.

2017-12-21T07:57:33+00:0020 december 2017|