Hem/Blogg/Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

“Om Sveriges nya stambanesystem byggs enligt nuvarande förslag beräknas det bli klart kring år 2090. Europakorridoren efterlyser en överenskommelse över partigränserna för att möjliggöra en full utbyggnad av höghastighetsspåren till år 2035.

Stora infrastruktursatsningar sker i Europa samtidigt som det svenska järnvägsnätet börjar nå sin kapacitetsgräns och spårunderhållet är eftersatt. Europakorridoren är en förening av kommuner, regioner och branschföreträdare från Sverige och Tyskland som arbetar för att ett nytt stambanenät med höghastighetståg ska kunna tas i bruk inom 20 år.”

Europakorridoren VD, Katarina Svärdh, medverkar i artikel och med ny film i Tema Transport & Logistik. Se artikeln i sin helhet här!

2019-06-13T11:05:09+00:0013 juni 2019|