Större arbetsmarknadsregion och höjd kompetens med nya stambanor

2022-03-01

Nya stambanor kommer att innebära att man kan bo i en mindre, eller mellanstor, ort i Östergötland eller Sörmland men jobba i till exempel Stockholm. Man kommer kunna ta del av den mindre ortens fördelar som lägre bostadspriser men fortfarande hitta det jobbet man passar bäst för. De nya stambanorna kommer leda till en större arbetsmarknadsregion och höjd kompetens i hela regionen. Charlotta Elliot är projektledare för ESIC (East Sweden Infra Cluster) på Östsvenska Handelskammaren och hon är nöjd med att det i Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 slås det fast att Ostlänken mellan Järna och Linköping ska prioriteras.

— Ostlänken är mycket nödvändig, den är ju jätteviktig. Den behövs för arbetsmarknadsförstoringen och den behövs också för att det är så trångt på spåren att det inte enkelt går att pendla mellan orterna. Om nya stambanor blir av så det blir lättare att ta sig till Jönköping och då får vi en helt annan regionförstoring. Pendlingsavståndet från Linköping till Stockholm blir en timma – helt avgörande för hur folk väljer att leva, bo och jobba. Det gör också att den orten växer och blir mer robust och klarar konjunktursvängningarna bättre. Dessutom är det många kommuner i omlandet, som inte är stationsorter, som ser att det innebär positiva effekter även för dom, effekten spiller över.

Vad är vinsten för individen med förstorade arbetsmarknadsregioner?

— Vi som bor och är verksamma i Linköping eller Norrköping kan tycka att här kan man förena stadsliv fast med mindre hets än i Stockholm: kortare avstånd, lättare att få förskola och bättre boendepriser. Sen tror jag att nya stambanor kommer driva på en kompetenshöjning med innovationer och digitalisering som är jättebra för hela regionen och förstås för samhället. Och blir inte det av så är det utebliven nytta. Ostlänken kan också vara ett mångfaldsprojekt, ett integrationsprojekt om vi klarar att matcha kompetensbehoven med de som står längst från arbetsmarknaden idag. Då kan de bli en del av samhället och dessutom vara med och bygga det.

Vilken betydelse har nya stambanor för investeringar i Östergötland?

— Tämligen stora, Ostlänken bidrar till att vi kommer bygga 55 000 bostäder i vårt område enligt Sverigeförhandlingen. Det kommer ta bort en del av befintlig bostadsbrist och kan leda till att fler kan flytta hit. En av våra rapporter visar också att förvärvsinkomsterna kommer att öka när det kommer fler hit och BRP kommer också att öka.

— Vi blir fler och fler i det här landet och vi behöver kunna förflytta oss på ett klimatsmart sätt. Vi behöver också arbetsmarknadsförstoringen. Järnväg är ett av det mest klimatsmarta sättet att förflytta mycket människor och mycket gods på. Och ska vi ha en överflytt från väg till järnväg så måste vi ha nya stambanor också.

Av: Carin Malmberg