Ökad tillväxt och roligare städer

2022-02-22

En förbättrad infrastruktur med nya stambanor leder till förstorade arbetsmarknadsregionen som i sin tur leder till tillväxt. Vinnarna finns bland de som bor utmed stambanan, säger Johan Klaesson som är professor i nationalekonomi vid Jönköpings internationella handelshögskola. Han har bland annat forskat på hur transportinfrastrukturen påverkar lokala och regionala arbetsmarknader.

Vilken betydelse har nya stambanor för en region?

— Det finns potential för jättestor betydelse, i den mån som de förkortar restiderna. Det viktigaste är att restiden ligger inom en timmes restid, dörr till dörr.

Hur hänger det ihop?

—Detta skapar tillväxt genom bättre matchning på arbetsmarknaden – att det är rätt person på rätt plats. Det ger effektivitetsvinster. Det kan också ge fler jobb eftersom det finns stordriftsfördelar i nästan alla verksamheter, då är en stor marknad viktig för att de fördelarna ska komma till stånd. Sen möjliggör det också specialisering mellan platser, mellan kommuner, så det uppstår centralorter och kranskommuner. Då är det är viktigt att kommunerna i regionen samarbetar så de förstår sin roll, och till exempel kranskommunerna satsar på boende. Det ger i sin tur effekt på kommunbudgetarna eftersom man betalar skatt där man bor och inte där man jobbar, så det bli större skattebas för boendekommunerna.

Vinner fler orter än själva centralorten på stambanan?

— Många människor kommer bli vinnare på det här utan att behöva sätta sin fot på tåget. Man vinner på en generell tillväxt för alla som bor där. Så för att bli en vinnare behöver man inte pendla till en annan ort utan det viktiga är att man bor och jobbar på rätt ställe, som får fördelar av att stambanan anläggs.

Är det ett egenvärde i sig att ha en stor arbetsmarknadsregion?

— Det är lättare att få jobb, det blir bättre matchning vad du än har för utbildning eller jobb. Det finns ett starkt samband mellan storleken på arbetsmarknaden och arbetslöshet. Ju större arbetsmarknad desto lägre arbetslöshet. Detta resonemang gäller även för service. I större regioner och städer finns allt som finns på små ställen, men det finns ett större utbud med en högre diversitet. Fler restauranger till exempel. Så det kan bli roligare att bo på de här ställena dessutom.

Av: Carin Malmberg