Nya stambanor – en snabbare väg till jobb och kompetens

2022-02-24

Företagens möjlighet till utveckling hänger samman med infrastrukturen, och nya stambanor är en del av det. Ett exempel är Stockholm där näringslivet blomstrar och det dessutom finns fungerande järnväg. Det säger Gunilla Grahn-Hinnfors är ansvarig för stadsutvecklingsfrågorna på Västsvenska Handelskammaren. Västsvenska Handelskammaren vill ha nya stambanor och ser förbättrad infrastruktur som en viktig komponent i utvecklingen av näringslivet i Västsverige.

Vilken betydelse har nya stambanor för sysselsättningen i Västra Götalandsregionen?

— Det har stor betydelse. Nya stambanor avlastar de befintliga som slagit i kapacitetstaket, vilket i sin tur möjliggör för fler gods- och pendeltåg där. Man kommer att kunna koppla ihop arbetsmarknadsregioner med varandra, till exempel Göteborg och Borås. Det blir lättare för den enskilda individen att hitta jobb och för företagen att hitta rätt kompetens. Det är företagens största utmaning idag, att hitta folk som stämmer med deras behov. Med bra infrastruktur får man en stor fördel. Det är ju också anledningen till att vi driver de här frågorna så hårt från Handelskammaren. Vi har ett tryck från våra medlemsföretag att det behövs en bättre infrastruktur.

Finns det något exempel på det?

— En ny stambana som kopplar ihop Göteborg, Borås och Jönköping skulle ge andra förutsättningar. Det blir möjligt att bo i Jönköping och pendla några dagar i veckan till Göteborg, eller tvärt om. Man ritar om kartan helt enkelt för arbetsmarknaden och det är det som är den stora fördelen.

Om de nya stambanorna uteblir – hur påverkar det sysselsättningen?

— Det är negativt eftersom man inte kan koppla de olika arbetsmarknadsregionerna till varandra. Det är många faktorer som påverkar hur sysselsättningen ser ut, till exempel innovationskraften i företagen och vad det är för struktur på företagandet över huvud taget. Men det är påtagligt hur mycket folk företagen behöver. Exempelvis Volvo som satsar miljarder på forskning och behöver få hit både ingenjörer och annan arbetskraft. Dessutom är det oftast två som ska flytta och ett smalt utbud av arbetstillfällen påverkar möjligheterna till det. Infrastrukturen påverkar både inflyttning av människor och att få hit investeringar. Det är många faktorer som påverkar, men infrastruktur är en av dom.

På vilket sätt har stambanor betydelse för investeringar?

— Man skulle kunna titta på hur det ser ut mellan Stockholm och Uppsala, både när det gäller företagsinvesteringar och bostäder. Där det har exploderat de senaste åren och där har de fungerande järnvägsnät. Just nu finns det planer på investeringar kring Göteborg och ytterligare några större orter, men stambanor och höghastighetståg har betydelse för större område än så. Man kommer att ha matartrafik till de här hubbarna från mindre orter så även de som inte får en egen station kommer att påverkas positivt. Investeringarna kommer att sprida sig utanför de större orterna.

Av: Carin Malmberg