Ny besättning i Europakorridoren

2021-06-16

Europakorridoren AB har rekryterat Mattias Josefsson som ny vd. Han har tidigare erfarenhet av bolagets arbete då han suttit i styrelsen i nio år. Tillsammans med Anna Wifvesson, som också är ny i rollen, som administratör, ska de lyfta korridorens betydelse för Sverige

Ny bestättning på europakorridoren

– När jag blev tillfrågad om att ta mig an posten som vd behövde jag kort betänketid eftersom jag brinner för frågorna som Europakorridoren driver. Sverige har idag brist på kapacitet på stambanorna i södra Sverige. Det försämrar Sveriges konkurrenskraft, säger Mattias Josefsson.

Han fortsätter:

– Genom att bygga en ny stambana mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kan vi säkerställa godstågens tillgång till Göteborgs hamn, vidga arbetsmarknadsregioner och skapa klimatsmarta och snabba förutsättningar för persontransporter ner till kontinenten.

Mattias har en politisk bakgrund. Under förra mandatperioden 2015–2018 var han kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamns kommun, där han är bosatt. Han är delägare i en byrå som arbetar med politisk kommunikation.

– Jag räknar med att kunna fortsätta arbeta i byrån och kunna dra nytta av de kontakter och arbetsformer som vi har där.

Delar av korridoren har börjat att planeras och byggas.

– Det är naturligtvis positivt. Men det går på tok för långsamt. Sverigeförhandlingen skrev i sin slutrapport 2017 att för att få störst samhällsekonomisk nytta bör utbyggnaden ske så fort som möjligt. Staten behöver öka takten.

Anna, som kommer att arbeta med administrationen för Europakorridoren, kommer närmast från arbete med kommunikation och administration i kommunal verksamhet. Hon tog i juni 2020 sin masterexamen i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har, som en del av sina studier, även studerat internationella relationer i Paris och praktiserat på svensk-amerikanska handelskammaren i USA.

I samband med den nya besättningen för Europakorridoren förflyttas även den administrativa enheten från Linköping till Ljungby.