Jönköping vinner på nya stambanor

2022-03-10

Jönköping kan ses som en av de stora vinnarna på nya stambanor med sitt centralt placerade läge. Staden skulle få kraftigt minskade restider till andra städer och med det en förstorad arbetsmarknadsregion. Men det är en bit kvar på vägen. Emil Hesse är infrastrukturstrateg på Region Jönköpings län och han ser att idag är det alldeles för låg kapacitet på järnvägen. Nya stambanor kommer lösa den bristen när de byggts.

Vilken betydelse har nya stambanor för sysselsättningen i Region Jönköping?

— Jag tror det kommer ge jättestor sysselsättningseffekt. Vi har ett strategiskt läge i södra Sverige men är lite isolerade med en blygsam pendling och ett litet utbyte med andra regioner. På grund av brister i infrastrukturen är vi inte ihopkopplade, blir lite bruksortssyndrom över det. Vi kommer bli mindre konjunkturkänsliga med nya stambanor, bättre resmöjligheter kommer gynna flera kunskapsintensiva branscher som växer så där kommer sysselsättningen att öka. Vårt län har många framgångsrika och viktiga industriföretag men när det gäller sysselsättning är inte industrin lika dominerande som tidigare. För jobben är det därför viktigt med fler arbetstillfällen i andra branscher.

Om de nya stambanorna uteblir – hur påverkar det sysselsättningen i Region Jönköping?

— Då kommer vi precis som idag att ha svårt att koppla ihop oss med andra regioner, vi kommer vara lika isolerade i framtiden som idag. Vi blir mer beroende av oss själva, vi kommer bli mer sårbara för konjunkturer och flytt eller nedläggning av enskilda företag. Ungefär som många bruksorter. Hänger man ihop med andra arbetsmarknadsregionen så kan man balansera konjunkturerna på ett annat sätt.

Vilket är det främsta argumentet ur sysselsättningssynpunkt, för att bygga nya stambanor i Region Jönköping?

— För oss i Jönköpings län så handlar det mycket om att bygga järnväg där det inte finns idag. Skulle vi få direktförbindelse mot Östergötland och Borås-Göteborg så skapas relationer som inte finns idag och vi kan få en gemensam arbetsmarknad. Sedan kan vi växa tillsammans och bli starka i framtiden.

Vilken betydelse har nya stambanor för investeringar i Region Jönköping?

— Det har betydelse för att få företag att etablera sig och inte minst att få dom att stanna. Ofta ser vi ett mönster att när företag blir tillräckligt stora så flyttar huvudkontoret till en större region, ofta till Stockholm. Och det är väl ofta på grund av den specialiserade arbetsmarknaden som finns där med allt ifrån avancerad rådgivning, affärsjurister, hotell och nöjen finns där. När restiderna kortas blir det lättare för företagen att vara kvar här och snabbt kunna ta sig till den servicen när man behöver.  

Av: Carin Malmberg