Investering i Sveriges framtid

2020-08-11

Byggnationen av nya stambanor för höghastighetståg är dels en investering i Sverige, dels en framtidssäkring av hållbara transporter och resesätt. Det anser intresseorganisationen Europakorridoren, som välkomnar regeringens nya uppdrag till Trafikverket.

Uppdraget går i korthet ut på att Trafikverket ska redovisa uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta alternativ för nya stambanor för höghastighetståg. Sträckorna är mellan våra tre storstäder: Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

– Vår förhoppning är att det här ska vara starten på en utbyggnad av ett modernt trafiksystem, som skulle gynna hela landet. Att ta ett helhetsgrepp om frågan är något som vi efterfrågat länge. Därför är det positivt att uppdraget har tillkommit och att delredovisningen hölls redan i slutet av augusti i år, säger Linnea Jägestedt, verksamhetsansvarig på Europakorridoren – en intresseorganisation som verkar för byggnation av nya stambanor med målsättningen att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa.

Det finns dock några orosmoln i regeringens uppdragsbeskrivning till Trafikverket enligt Linnea Jägestedt. Regeringen har bestämt att projektet ska ske i den takt som ekonomin tillåter. Initialt kan det låta bra, men enligt tidigare rapporter skulle det då ta 70–80 år att färdigställa byggnationen om det sker inom ram på befintlig budget.

– Regeringen har dessutom satt ett tak på 205 miljarder kronor, vilket är ganska strikt i och med att man tidigare har pratat om 250 miljarder kronor. Det begränsar hur man bygger stambanorna – om det blir ett ballasterat eller ballastfritt spår, säger Linnea Jägestedt och tillägger:

– Ballasterat är billigare att bygga men efter cirka 20–30 år har kostnadsbesparingen ätits upp av underhållskostnader. Dessutom begränsas maxhastigheten kraftigt. Istället för att göra en sträng kostnadsram förordar vi att se över de alternativ som är mest lönsamma i längden.

Enligt Europakorridoren är nya stambanor en viktig samhällsinvestering som bland annat skapar stora sammanhängande stråk av regionala arbets- och bostadsmarknader.

– Nu är det särskilt viktigt att tänka framåt och investera oss igenom krisen. Ett nytt, modernt trafiksystem är en investering i Sveriges framtida tillväxt och stärker även vår internationella konkurrenskraft, avslutar Linnea Jägestedt