Investeringar kräver bättre infrastruktur i Boråsregionen

2022-02-09

Redan idag märker man av i Boråsregionen att det saknas infrastruktur. Företag är osäkra på om de kan vara kvar, berättar Ove Lillestöl som är regionchef för Boråsregionen på Västsvenska Handelskammaren. Han ser att näringslivets investeringar är tätt sammankopplade med bättre infrastruktur.

Ser du någon konsekvens av dagens infrastruktur på näringslivet i Boråsregionen?

— Jag skulle säga att konsekvensen är ödesdiger för hela Västsverige och hela Sverige idag, det finns ett behov av kapacitetshöjning i tågtrafiken. Idag saknas infrastruktur och det leder till att företag börjar fundera på att etablera sig på andra ställen. Jag stöter på företag som vill vara kvar i Sjuhärad men som inte vet om det kommer att fungera på grund av bristen på fungerande infrastruktur. De företagen funderar på att flytta till en annan region för att till exempel få tag på rätt kompetens.

Påverkar detta investeringsviljan?

— Ja. Jag har ett konkret exempel med ett företag som vill investera här i Borås, men tillgången på mark och personal gör att de funderar på att investera någon annanstans där det finns bättre infrastruktur, och där man kan få tag på personal från ett större område.

— Idag tar det till exempel en timma till Göteborg, med en stambana på plats hade man kanske nått Linköping på 50 minuter. Det här gör att arbetsmarknadsregionen är mycket mindre för oss här än om vi hade haft stambana. I Borås fall så skulle man till exempel kunna få tillgång till personal från Linköping och Jönköping, och naturligtvis Göteborg, så har man tillgång till väsentligt mycket mer människor, utbudet är större.

Vad får det här för konsekvenser?

— Om företaget märker att det är dålig infrastruktur och det är svårt för människor att ta sig till och från jobbet så drar sig företaget från att investera och börjar se sig omkring efter andra områden, kanske andra länder där det fungerar bättre.

Om stambanorna uteblir – hur påverkar det investeringarna i Sjuhärad? Vad ser du för framtidsscenario?

— Om vi inte får beslut på sträckan Borås – Göteborg, som en del av en ny stambana, så är jag ganska övertygad om att det kommer ha stor negativ inverkan på investeringsviljan hos företagen. Vi riskerar att förlora företag som redan är etablerade här. Nu kommer det att dra ut ännu längre på tiden på grund av Härrydas nej till stambana. Och ju längre företagen lever med osäkerhet, desto tröttare blir dom. Och flyttar härifrån. Nu vill det till att det händer något.

Av: Carin Malmberg