Har vi råd att inte bygga?

2019-11-27

Våra europeiska grannar betalar mer än 1 500 miljarder kronor för svenska varor och tjänster. Varje år.
Därmed står Europa för nästan 75% av hela vår export. Handeln är helt avgörande för det svenska samhället och vårt välstånd.

Svensk kvalitet, innovationsförmåga och effektivitet är naturligtvis grunden för vår mycket framgångsrika export. Men det räcker inte. För att handeln ska fungera smidigt och effektivt krävs också effektiva kommunikationer.

Ute i Europa förstår man detta. Där finns redan höghastighetsbanorna – och nya tillkommer hela tiden.

I Sverige riskerar den hittills uteblivna satsningen på nya stambanor och höghastighetståg att isolera oss. Med långa restider och med alldeles för låg kapacitet för gods på nuvarande stambanor klarar vi inte de krav på snabbhet och effektivitet i transporterna som gäller i övriga Europa.

Att bygga de nya stambanorna – och därmed bidra till att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft – innebär en investering i storleksordningen 250 miljarder. Denna investering kommer att betala sig under minst 120 år.

Ställ de två beloppen mot varandra. 1 500 miljarder kronor i årliga intäkter mot en investering på 250 miljarder kronor som betalar sig och gynnar svenska kommunikationer under mer än 100 år.

Är frågan verkligen om vi har råd att bygga? Borde vi inte fråga oss om vi har råd att inte bygga?