Brådskande behov av nya stambanor i Jönköpings län

2022-03-18

Helst skulle de nya stambanorna varit klara förra året, så stort är behovet i Jönköpings län. Det säger Annika Cederfeldt som är näringslivspolitisk chef på Handelskammaren Jönköpings län. Jönköping ligger i centrum av de nya stambanornas sträckning och hon ser att länet har mycket att tjäna på en förbättrad järnväg.

— Det är jag helt övertygad om. Ser man till Jönköpings län så är vi helt beroende av att få in mer arbetskraft och mer kompetens. Vi har attraktiva bolag som är beredda och har behov av att anställa på både bred kompetens och på spetsnivå.  Vi har attraktiva internationella arbetsgivare och med kortare resetider så ökar ju arbetsmarknadsregionen och tåget är överlägset på att transportera större mängder människor. Kan man dessutom arbeta på tåget så är man mer benägen att ta sig en längre sträcka.

— Vi behöver bygga ut våra tågstrukturer. Idag går tågen går för sakta och rälsen är för dåligt underhållen. Vi behöver även förflytta mer gods på järnvägen för att möta hållbarhetskraven. Det är redan tjockt på vägarna och jag kan inte se något annat än att vi bygger ut järnvägsnätet om klimatmålen ska nås. Det moderna tåget kan ta många människor på ett bekvämt sätt, på kort tid och miljömässigt hållbart.

När bedömer ni att nya stambanor behöver vara på plats?

— Förra året helst, så snart som möjligt! Våra bolag står inför en kris nu när det gäller kompetensförsörjning och den kommer ju inte att minska. Det är inte heller hållbart att vi pratar om att bara bygga delar av stambanan, vi behöver se den som ett system, en helhet. Det behövs ett beslut nu, även om det som ligger långt fram i tiden.

Vad skulle ett sånt beslut innebära?

— Jag är helt övertygad om att det skulle ge både kommunen och regionen en skjuts med nya stambanor. Om man tittar på USA till exempel så utvecklas städer som har järnvägsknutar, både med antal invånare och företagsamhet. Jag är övertygad om att vi skulle se samma här i Jönköping, fler företag och fler som flyttar hit, vi skulle öka höja vår kompetensbredd både inom industri och hos tjänsteföretag. Även bostadsbyggandet skulle givetvis få en skjuts med allt vad det innebär i ökat antal arbetstillfällen.

Om de nya stambanorna uteblir – hur påverkar det sysselsättningen i Jönköpings län?

— Sysselsättningen i vår region är god idag, vi har låg arbetslöshet och vi behöver få in högre, bredare och ny kompetens. Med en ny stambana kan vårt näringsliv utvecklas till den potential det har, i snabbare takt. Det är även många andra branscher som får möjlighet att utvecklas, inte minst besöksnäringen med restaurang och hotell vilka kommer behöva anställa.

Av: Carin Malmberg