Det är fullt på spåren

2022-04-05

Det behövs mer kapacitet i det svenska transportsystemet för att minska trängsel och öka pålitlighet. Tåget har en fantastisk förmåga att sluka både människor och gods, men redan idag är det fullt på spåren samtidigt som efterfrågan ökar. Det behövs nya stambanor snarast, för invånarna, miljön och företagen!