Bygg på broar!

2022-04-05

Bygget av nya järnvägar är stora och komplexa projekt. Men det finns lösningar som skulle skynda på de nödvändiga satsningarna — landbroar. En teknik som är både billigare och snabbare. Det kan vara en lösning för Europakorridoren — den nya stambanan i södra Sverige.