Företag kräver nya stambanor

2022-04-05

Fungerande företag är avgörande för att välfärd som vård och skola ska fungera.

När man exporterar så mycket som Sverige gör måste transporter och leveranskedjor fungera, men det är bara ett av skälen till kraven i näringslivet på nya stambanor. Nya stambanor – Europakorridoren – behövs för att knyta samman orter, arbetsgivare och arbetskraft med varandra.