Större arbetsmarknadsregioner – högre tillväxt

2022-04-06

Att kunna förflytta sig, frivilligt eller för att jobbet kräver det, är en viktig del av mångas liv redan idag. 

Med nya och snabba stambanor skulle möjligheten att hitta spännande jobb och attraktiv arbetskraft öka enormt. 

De förstorade arbetsmarknaderna skulle gynna företagen, arbetsgivarna och hela Sverige.