Trycksaker

folder-har-bor-de
Här bor de som vinner allra mest på svensk höghastighetsjärnväg
utredningframsida
KTHs utredning – Kapacitet och restider

12 fragor om höghastighetståg
Här kan du ladda ner några av våra
viktigaste trycksaker. Om du vill ha
ett eget tryckt exemplar av någon
eller några broschyrer är du
välkommen att fylla i formuläret
nedan, så kommer materialet med posten.

- För att ladda ner, klicka på den
trycksak du vill ha.
Filerna är upp till 2,5 Mb stora.
- För att beställa, fyll i
formuläret nedan och
klicka på beställ.

Namn*

E-post

Gata*

Postnr/ort*


Vilka trycksaker önskar du?
(håll ner ctrl/cmd för att välja flera)

Meddelande

 Visionen som blev verklighet  Presentation godsutredning  Ett samhälls-
byggnadsprojekt för framtidens Sverige
 Därför är det bråttom  A sustainable development project for the future of Sweden  This is why there is no time to lose
 Grönt ljus i klimatdebatten  A green light in the climate debate  Sträckningsguide
 Minifolder  Minifolder english  Minifolder german
 Sveriges kommunikationer  Näringslivs-
broschyr
 Sammanfattning av KTH-rapporten
 Europabanan förbinder Sverige med Nordeuropas marknader  Fakta om hastighet  Track geometry for highspeed railways (endast för nerladdning)
 Flaskhalsen  Den nya länken till Nordeuropas näringsliv