Trycksaker

 PEK-Kartbroschyr-1503-web-1
Kartbroschyr
på-rätt-spår
Skandinavien på rätt spår
folder-har-bor-de
Här bor de som vinner allra mest på svensk höghastighetsjärnväg
Här kan du ladda ner några av våra
viktigaste trycksaker. Om du vill ha
ett eget tryckt exemplar av någon
eller några broschyrer är du
välkommen att fylla i formuläret
nedan, så kommer materialet med posten.

– För att ladda ner, klicka på den
trycksak du vill ha.
Filerna är upp till 2,5 Mb stora.
– För att beställa, fyll i
formuläret nedan och
klicka på beställ.

Namn*

E-post

Gata*

Postnr/ort*


Vilka trycksaker önskar du?
(håll ner ctrl/cmd för att välja flera)

Meddelande

utredningframsida
KTHs utredning – Kapacitet och restider

12 fragor om höghastighetståg

Visionen som blev verklighet

Presentation godsutredning

Ett samhälls-
byggnadsprojekt för framtidens Sverige
 
Därför är det bråttom

A sustainable development project for the future of Sweden

This is why there is no time to lose

Grönt ljus i klimatdebatten
 
A green light in the climate debate

Sträckningsguide
PEK-Minifolder-141126-SV-1
Minifolder
PEK-Minifolder-141126-ENG-1
Minifolder english
PEK-Minifolder-141126-TY-1
Minifolder german

Sveriges kommunikationer
 
Näringslivs-
broschyr

Sammanfattning av KTH-rapporten

Europabanan förbinder Sverige med Nordeuropas marknader
 
Fakta om hastighet

Track geometry for highspeed railways (endast för nerladdning)

Flaskhalsen
 
Den nya länken till Nordeuropas näringsliv