Trycksaker

på-rätt-spår
Skandinavien på rätt spår
folder-har-bor-de
Här bor de som vinner allra mest på svensk höghastighetsjärnväg
utredningframsida
KTHs utredning – Kapacitet och restider
Här kan du ladda ner några av våra
viktigaste trycksaker. Om du vill ha
ett eget tryckt exemplar av någon
eller några broschyrer är du
välkommen att fylla i formuläret
nedan, så kommer materialet med posten.

– För att ladda ner, klicka på den
trycksak du vill ha.
Filerna är upp till 2,5 Mb stora.
– För att beställa, fyll i
formuläret nedan och
klicka på beställ.

Namn*

E-post

Gata*

Postnr/ort*


Vilka trycksaker önskar du?
(håll ner ctrl/cmd för att välja flera)

Meddelande


12 fragor om höghastighetståg
 Visionen som blev verklighet  Presentation godsutredning
 Ett samhälls-
byggnadsprojekt för framtidens Sverige
 Därför är det bråttom  A sustainable development project for the future of Sweden
 This is why there is no time to lose  Grönt ljus i klimatdebatten  A green light in the climate debate
 Sträckningsguide  Minifolder  Minifolder english
 Minifolder german  Sveriges kommunikationer  Näringslivs-
broschyr
 Sammanfattning av KTH-rapporten  Europabanan förbinder Sverige med Nordeuropas marknader  
Fakta om hastighet
 Track geometry for highspeed railways (endast för nerladdning)  Flaskhalsen   Den nya länken till Nordeuropas näringsliv