Positiv utveckling för Europakorridoren!

EU kommissionen satsar stora pengar på att bygga ut transportkorridorer i Europa. Bland annat finns sträckan Stockholm – Malmö med. EU pengar kan sökas för TEN-T projekt. Regeringen uttalar sig för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Båda dessa nyheter är positiva för Europakorridoren.

 Jag utgår ifrån att regeringen nu kommer att ansöka om EU – pengar för en utbyggnad av en ny järnväg från Stockholm till Öresundsregionen och för den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör.

Förmodligen kommer också Lena Erixons utredning om lösningen på kapacitetsproblemen på den svenska järnvägen fram till 2050 att tala för en utbyggnad av nya järnvägar i södra Sverige. Det naturliga, när man bygger nya järnvägar, är att bygga moderfna järnvägar. Med det menas nuförtiden järnvägar med hastighetsstandard på över 300 km/h.

Allt talar, menar jag, för att regeringen bör besluta om en utbyggnad av Europabanan och Götalandsbanan. Fattar man det beslutet kommer utredningspengarna från EU att utbetalas ganska snart. De pengarna tycker jag att vi bör ta hem till Sverige så fort det bara går.

Bloggarkiv