Restider

Med höghastighetståg krymper restiderna drastiskt. Ett exempel är Stockholm-Köpenhamn som kommer att ta 2 tim 35 min. Men, alla orter i södra Sverige får avsevärt kortare restider i regionen Europakorridoren.

Höghastighetståg fyller luckan mellan långa flygresor och kortare resor med bil och tåg. Utvecklingen av IT och snabba kommunikationer skapar möjligheter till nya kontakter mellan människor. Internationella studier visar att man får den starkaste tillväxten i korridorer där en höghastighetsförbindelse kombineras med väg eller motorväg.

Klicka här för en jämförelse av restiderna.