Godstrafik

Europakorridoren innebär inte bara radikalt förbättrade möjligheter till snabba och bekväma

persontransporter. Den frigör också kapacitet på Södra och Västra stambanan, för godstrafik och snabba regionaltåg.

I dag finns här konflikter mellan framförallt snabbtågen å ena sidan och de tunga godstågen samt regionaltågen å andra sidan.

I och med att de flesta snabbtågen går på Europabanan/Götalandsbanan kan stambanorna klara näringslivets växande behov av export och import av basvaror på ett effektivt sätt. Det är viktigt att kunna erbjuda basindustrin direkta tåg till kontinenten – tåg med hög kapacitet, som håller utsatta tider och med effektiva matartransporter till hamnarna.

För färdigvaror och halvfabrikat kan kombitrafiken utvecklas. Dagens kombitrafik med trailers, containers och växelflak – tungkombi – kompletteras av ett system med många små terminaler nära de lokala marknaderna – lättkombi. Lättkombisystemet har helautomatiska kombiterminaler där tågen snabbt lastar och lossar containers.

För högförädlade varor, reservdelar, post och paket kan särskilda snabbgodståg utvecklas, som är snabbare än lastbilen och billigare än flyget. Lätta snabbgodståg kan trafikera både Europabanan och Södra stambanan ner mot kontinenten med nästan lika korta transporttider som persontågen. Här kan järnvägen erbjuda helt nya transportmöjligheter för den växande marknaden av högvärdigt gods, med extremt korta transporttider och hög kvalitet.

Godstrafik