Godstrafik

Europakorridoren och de ny stambanorna kommer att gynna den ofta styvmoderligt behandlade godstrafiken. De nya banorna frigör nämligen kapacitet på Södra och Västra stambanan, för gods- och snabba regionaltåg. Godståget får äntligen möjlighet att på allvar konkurrera med vägtrafiken.
Det är viktigt att kunna erbjuda basindustrin direkta tåg till kontinenten – tåg med hög kapacitet, som håller utsatta tider och med effektiva matartransporter till hamnarna.

För färdigvaror och halvfabrikat kan kombitrafiken utvecklas. Dagens kombitrafik kompletteras av ett system med många små terminaler nära de lokala marknaderna – lättkombi. Lättkombisystemet har helautomatiska kombiterminaler där tågen snabbt lastar och lossar containers.

För högförädlade varor, reservdelar, post och paket utvecklas särskilda snabbgodståg, som är snabbare än lastbilen och billigare än flyget. Lätta snabbgodståg kan trafikera både Europabanan och Södra stambanan ner mot kontinenten med nästan lika korta transporttider som persontågen.

I Europakorridoren kan de nya stambanorna erbjuda helt nya transportmöjligheter för den växande marknaden av högvärdigt gods, med extremt korta transporttider och hög kvalitet.

Godstrafik