Genomförande och ekonomi

Europabanan och Götalandsbanan är en möjlighet för svensk industri att i fullskala utveckla helt ny teknik inom järnvägssektorn. Det ger Sverige chansen att bryta ny mark och skapa nya exportmöjligheter. Marknaden för höghastighetsteknik är global och i kraftig tillväxt.

En första studie indikerar att när Europakorridoren förverkligas är det möjligt att lånefinansiera investeringen och att återbetala samtliga lån till (i tillämpliga delar) marknadsränta. En stor del av projektet kan privatfinansieras och det behöver därmed inte belasta statens investeringsbudget.

Ett första delmål är att beslut skall fattas om att bygga Götalandsbanan med
kapacitet för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg.

Ett andra delmål är att staten skall initiera en sträckningsstudie för södra Sverige – gärna i ett samarbete mellan Banverket, Södra Stambanan och Europakorridoren.

Genomförande och ekonomi