Nerladdning2019-12-12T10:17:41+00:00

Trycksaker

Här kan du ladda ner några av våra viktigaste trycksaker. Klicka på den trycksak du vill ha.
Filerna är upp till 2,5 Mb stora. Om du vill ha ett tryckt exemplar kontakta oss via e-post här

Minifolder  (2017)

Kartbroschyr  (2015)

Utredningar

Här kan du ladda ner några av våra viktigaste utredningar. Klicka på den utredning du vill ha.
Filerna är upp till 2,5 Mb stora. Om du vill ha ett tryckt exemplar kontakta oss via e-post här

Logotyper

Klicka på länkarna nedan för att hämta logotypen i önskat format

Arkiv

Här hittar du äldre trycksaker och utredningar som Europakorridoren producerat. OBS att förhållanden och fakta kan ha förändrats sedan enheterna trycktes.
Ladda ned den utgåva du vill ha genom att klicka på den. Filerna är upp till 2,5 Mb stora.

Flaskhalsen (2004)

Den nya länken till Nordeuropas näringsliv