Kapacitetsutredningen har kommit.

Kapacitetsutredningen är nu överlämnad till regeringen.

I utredningen skriver man bland annat att ett av alternativen för en utbyggnad av nya järnvägar mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping och mellan Stockholm och Malmö också via Jönköping med en standard som medger trafik med höghastighetståg går ihop sig vad gäller samhällsnytta jämfört med investeringskostnad.

Utredningen rekommenderar att Ostlänken och Göteborg-Borås byggs ut för att tillgodose angelägna kapacitetsbehov. Vidare skriver man att övriga delar av ett sammanhängande höghastighetsnät Stockholm-Göteborg och StockholmMalmö bör utredas yttgerligare med början i Skåne.

Läs hela utredningen genom att gå in på följande länk:

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Kapacitetsutredning-for-transportsystemet/

Senaste nytt