Intet är som väntans tider!

Remisserna till Kapacitetsutredningen håller nu på att behandlas i Trafikverket.  Den 30 april skall den slutliga versionen av kapacitetsutredningne lämnas till regeringen. Vi är nu väldigt intresserade av hur mycket Lena Erixon har tagit till sig av remissvaren. Förhoppningsvis kommer utredningen verkligen att peka på och föreslå de lösningar, som erfordras för att ordentligt lösa kapacitetsproblemen på det svenska järnvägsnätet. Utredningen bör ju hellre ta till i överkant än att vara alltför försiktig. Politikerna måste tydligt få klart för sig att vi inte kan vänta på de stora satsningarna. Ju längre vi väntar desto mer förlorar vi i konkurrenskraft mot våra konkurrentländer.

Vi är många som med stor förväntan ser fram emot den 30 april!

Gunnar Sibbmark

Bloggarkiv