Gott Nytt År!

År 2009 är nu slut!
Det blev ett verkligt framgångsår för Europakorridoren! Ett antal nya medlemmar kom med. Massmedia vände kraftigt och kräver nu en satsning på höghastighetståg även i Sverige. De banor man förespråkar är Götalandsbanan och Europabanan. Det är alltså våra banor, som man vill skall förverkligas! Regeringens höghastighetsutredning gjord av Gunnar Malm förespråkar en utbyggnad av Götalandsbanan och Europabanan till år 2023-2025. Det nya Trafikverkets första generaldirektör heter Gunnar Malm och han tillträder den 1 april 2010.

Mycket talar väl för att han har samma åsikt som generaldiektör som han hade som utredare!

Alla regioner från Stockholm och ner genom landet till såväl Göteborg som Öresund samt en mängd kommuner och organisationer ställer sig nu bakom Gunnar Malms utredning! Det är en mycket positiv och viktig signal till regeringen om, att nu vill man vara med och genomföra utbyggnaden av det nya järnvägssystemet i Sverige.

Nu hoppas jag mycket på att år 2010 skall bli ett lika bra år för Europakorridoren som 2009 har varit. Det innebär i så fall att ett beslut i någon form kommer att tas av regeringen eller riksdagen om ett förverkligande av en höghastighets satsning i Sverige på samma sätt som sker runt om i Europa och övriga världen. Ett beslut om bildandet av det av Gunnar Malm föreslagna projektbolaget för att genomföra satsningen vore ett bra första steg.

Jag hoppas och tror att det kommer ett sådant beslut under våren!

Flera nya medlemmar är på väg in i Europakorridoren såväl svenska medlemmar som kanske också danska. Alla är lika välkomna att delta i arbetet för Europakorridoren eller bara som sympatisörer!

Med dessa rader önskar jag alla, sympatisörer som mera tveksamma, Ett Riktigt Gott Nytt År!

Gunnar Sibbmark

Bloggarkiv