/Blogg

Europakorridoren vill se en snabbare utbyggnad av det nya stambanesystemet

När Trafikverkets förslag på ny nationell transportplan kom förra hösten, innehöll det en satsning på nya spår och snabbare tåg. Men den långsamma takten på utbyggnaden oroar Europakorridoren. Om utbyggnaden sker enligt Trafikverkets plan är den inte klar förrän i slutet på seklet Läs mer av Europakorridorens artikel här!

2018-04-26T14:11:45+00:0019 februari 2018|

Europakorridorens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan

Europakorridoren AB har getts möjlighet att till Näringsdepartementet yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Vi har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. Sammanfattning Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna För att samhället ska få del av [...]

2017-12-04T09:46:26+00:004 december 2017|

Byggstart Sverige – Nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras? Europakorridoren är en av konferensens medarrangörer. För oss är utbyggnaden av höghastighets­järnvägen [...]

2018-01-31T09:30:17+00:0031 januari 2018|

Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Sverigeförhandlingen har den 20 december 2017 presenterat sitt slutbetänkande och lämnat över det till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman presenterade förslaget. Sverigeförhandlingen har arbetat med en värdeskapande förhandlingsmodell som har resulterat i avtal med flertalet kommuner om 285 400 bostäder, kortare restider och större arbetsmarknadsregioner. 200 000 av dessa bostäder är belägna i Stockholm, Göteborg [...]

2017-12-21T07:57:33+00:0020 december 2017|

Höghastighetståg på rätt spår

Europakorridoren har tagit fram en bilaga - Höghastighetståg på rätt spår. I bilagan skriver bl.a. SJ, Götalandsbanan, Östsvenska Handelskammaren och ett flertal av våra medlemmar om varför höghastighetståg är viktigt! Läs bilagan här: Höghastighetståg på rätt spår!

2017-10-19T10:50:39+00:0019 oktober 2017|

Nu behövs nya spår och kloka politiker!

Nya järnvägsspår behövs! Vårt befintliga järnvägssystem har trafikerats i drygt 150 år och står inför omfattande underhållsbehov. Efterfrågan på tågresor ökar, samtidigt som det redan är fullt på spåren. Det krävs fler spår för att kunna hantera såväl gods- som persontrafikens framtida behov och för att öka framkomligheten, genom att effektivt kunna separera tåg med [...]

2017-10-11T08:41:48+00:0011 oktober 2017|

Trafikverkets förslag till nationell transportplan ger lång väntan på mer spårkapacitet

Den 31 augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna. Trafikverket föreslår en etappvis utbyggnad där de av regeringen utpekade sträckorna Ostlänken och Lund–Hässleholm följs av en prioritering av sträckorna Linköping–Tranås/Aneby och Göteborg–Borås. [...]

2017-09-13T12:53:08+00:0031 augusti 2017|

Trafikverket vill ha synpunkter på Skavsta-förslaget

Trafikverket utreder en flytt av Ostlänkens planerade station vid Skavsta flygplats till en ny bibana. Nu kallar Trafikverket till samråd om förändringen. Fram till och med 1 september tar Trafikverket emot åsikter utifrån för att sammanställa för- och nackdelar med bibanan. Alla samrådsparter från tidigare järnvägsutredning bjuds in till samrådet. – Ostlänken är avsedd för [...]

2017-08-16T09:10:11+00:0016 augusti 2017|

Vi är tillbaka!

Nu är vi åter på kontoret efter semestern och finns tillgängliga måndag - torsdag, 8:00-17:00!

2017-08-07T10:13:15+00:007 augusti 2017|

Trevlig Sommar!

Vi på kansliet önskar er alla en trevlig sommar. Vi är nu på semester, men är åter på kontoret den 7 augusti!

2017-06-26T10:04:20+00:0010 juli 2017|