/Blogg

Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

"Om Sveriges nya stambanesystem byggs enligt nuvarande förslag beräknas det bli klart kring år 2090. Europakorridoren efterlyser en överenskommelse över partigränserna för att möjliggöra en full utbyggnad av höghastighetsspåren till år 2035. Stora infrastruktursatsningar sker i Europa samtidigt som det svenska järnvägsnätet börjar nå sin kapacitetsgräns och spårunderhållet är eftersatt. Europakorridoren är en förening av [...]

2019-06-13T11:05:09+00:0013 juni 2019|

Vad kostar det att inte bygga nya stambanor?

Europa står för nästan 75% av vår export. I reda pengar betyder det att våra europeiska grannar betalar oss 1.500 miljarder kronor för varor och tjänster. Varje år. I ljuset av dessa siffror är det mycket svårt att förstå oviljan mot att investera i nya stambanor. En investering i storleksordningen 250 miljarder, som kommer att [...]

2019-05-07T11:46:36+00:007 maj 2019|

Det dyraste vi kan göra är att vänta

Nya stambanor och höghastighetståg är på tok för dyrt, för att inte säga tokdyrt.  Det menar våra kritiker och det är inte alldeles enkelt att säga emot. För att bygga infrastruktur är dyrt och besvärligt. Det vet och förstår de flesta – smakar det så kostar det. Enligt ordboken är en investering en insats som [...]

2019-01-14T08:06:36+00:0026 juni 2018|

Trafikverket om de nya stambanorna

Trafikverket har beslutat att sträckorna Ostlänken (Järna - Linköping) och Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/h i kontrast till 320 km/h. Detta pga att de ser att den högre hastigheten skulle ge relativt begränsade mervärden för sträckorna. Men, vad gäller övriga spårsystemet ser Trafikverket att det finns bättre förutsättningar för att dimensionera för högre hastigheter.  [...]

2018-10-11T12:04:55+00:0011 oktober 2018|

Europakorridoren på
Transportforum 2019

9-10 januari 2019 har ni möjlighet att träffa oss på Transportforum, VTI's konferens om transport och infrastruktur. Vi finns vid monter 5 på Linköping Konsert & Kongress. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom branschen.

2019-01-08T13:43:02+00:008 januari 2019|

Europakorridoren i Almedalen

Den 4 juli höll Europakorridoren ett välbesökt frukostseminarium i Almedalen med temat "Hur knyter vi Norden till Europa med hjälp av infrastrukturen och vem betalar?". Närvarande var Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet som talade om hur vi kopplar ihop Norden med resten av Europa och vilka vinster som finns att göra samt Per Olof Lingwall, [...]

2018-07-11T15:08:31+00:0011 juli 2018|

Tre delar av de nya stambanorna ingår i Nationell infrastrukturplan 2018-2029

Den 4 juni 2018 presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth och klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029, en satsning på totalt 700 miljarder kronor. Europakorridoren välkomnar självfallet de stora satsningarna på järnväg och att tre delar av de nya stambanorna finns med. Efter beskedet kan nu Trafikverket, tillsammans med berörda [...]

2018-06-04T18:31:34+00:004 juni 2018|

Europakorridoren vill se en snabbare utbyggnad av det nya stambanesystemet

När Trafikverkets förslag på ny nationell transportplan kom förra hösten, innehöll det en satsning på nya spår och snabbare tåg. Men den långsamma takten på utbyggnaden oroar Europakorridoren. Om utbyggnaden sker enligt Trafikverkets plan är den inte klar förrän i slutet på seklet Läs mer av Europakorridorens artikel här!

2018-04-26T14:11:45+00:0019 februari 2018|

Europakorridorens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan

Europakorridoren AB har getts möjlighet att till Näringsdepartementet yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Vi har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. Sammanfattning Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna För att samhället ska få del av [...]

2017-12-04T09:46:26+00:004 december 2017|

Byggstart Sverige – Nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras? Europakorridoren är en av konferensens medarrangörer. För oss är utbyggnaden av höghastighets­järnvägen [...]

2018-01-31T09:30:17+00:0031 januari 2018|