/Blogg

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle Höghastighetstågen på de nya stambanorna blir ett miljövänligt och konkurrenskraftigt alternativ till bilen och flyget. Medan dagens bilar och flygplan räknar sina klimatutsläpp per person i kilon, räknar det moderna tåget i mikrogram. Många talar om framtidens digitala motorvägar och batteridrivna flygplan. Det kommer dock dröja [...]

2019-10-03T11:50:49+00:003 oktober 2019|

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige Nya stambanor skapar större regioner. Vi kommer helt enkelt längre på kortare tid. Med större regioner får vi tillgång till större marknader. Vi når fler platser och därmed fler människor och företag. Vi kan hitta bättre jobb och utbildningar. Företagen får lättare att hitta [...]

2019-09-18T08:49:28+00:0018 september 2019|

Sverige kan bättre – också på landet

Sverige kan bättre – också på landet När kritiker av de nya stambanorna menar att vi nu måste komma ikapp med underhållet av det befintliga järnvägsnätet, håller vi med. Problemet är dock att det inte räcker. Det är för trångt på spåren, som inte har kapacitet för all den trafik som skulle [...]

2019-09-04T12:15:50+00:004 september 2019|

Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

"Om Sveriges nya stambanesystem byggs enligt nuvarande förslag beräknas det bli klart kring år 2090. Europakorridoren efterlyser en överenskommelse över partigränserna för att möjliggöra en full utbyggnad av höghastighetsspåren till år 2035. Stora infrastruktursatsningar sker i Europa samtidigt som det svenska järnvägsnätet börjar nå sin kapacitetsgräns och spårunderhållet är eftersatt. Europakorridoren är en förening av [...]

2019-06-13T11:05:09+00:0013 juni 2019|

Vad kostar det att inte bygga nya stambanor?

Europa står för nästan 75% av vår export. I reda pengar betyder det att våra europeiska grannar betalar oss 1.500 miljarder kronor för varor och tjänster. Varje år. I ljuset av dessa siffror är det mycket svårt att förstå oviljan mot att investera i nya stambanor. En investering i storleksordningen 250 miljarder, som kommer att [...]

2019-05-07T11:46:36+00:007 maj 2019|

Det dyraste vi kan göra är att vänta

Nya stambanor och höghastighetståg är på tok för dyrt, för att inte säga tokdyrt.  Det menar våra kritiker och det är inte alldeles enkelt att säga emot. För att bygga infrastruktur är dyrt och besvärligt. Det vet och förstår de flesta – smakar det så kostar det. Enligt ordboken är en investering en insats som [...]

2019-01-14T08:06:36+00:0026 juni 2018|

Trafikverket om de nya stambanorna

Trafikverket har beslutat att sträckorna Ostlänken (Järna - Linköping) och Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/h i kontrast till 320 km/h. Detta pga att de ser att den högre hastigheten skulle ge relativt begränsade mervärden för sträckorna. Men, vad gäller övriga spårsystemet ser Trafikverket att det finns bättre förutsättningar för att dimensionera för högre hastigheter.  [...]

2018-10-11T12:04:55+00:0011 oktober 2018|

Europakorridoren på
Transportforum 2019

9-10 januari 2019 har ni möjlighet att träffa oss på Transportforum, VTI's konferens om transport och infrastruktur. Vi finns vid monter 5 på Linköping Konsert & Kongress. Konferensen, som är störst i sitt slag i Norden, vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom branschen.

2019-01-08T13:43:02+00:008 januari 2019|

Europakorridoren i Almedalen

Den 4 juli höll Europakorridoren ett välbesökt frukostseminarium i Almedalen med temat "Hur knyter vi Norden till Europa med hjälp av infrastrukturen och vem betalar?". Närvarande var Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet som talade om hur vi kopplar ihop Norden med resten av Europa och vilka vinster som finns att göra samt Per Olof Lingwall, [...]

2018-07-11T15:08:31+00:0011 juli 2018|

Tre delar av de nya stambanorna ingår i Nationell infrastrukturplan 2018-2029

Den 4 juni 2018 presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth och klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029, en satsning på totalt 700 miljarder kronor. Europakorridoren välkomnar självfallet de stora satsningarna på järnväg och att tre delar av de nya stambanorna finns med. Efter beskedet kan nu Trafikverket, tillsammans med berörda [...]

2018-06-04T18:31:34+00:004 juni 2018|