/Blogg

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle I framtiden måste vi snabbt och effektivt kunna röra oss över längre sträckor. Det krävs helt enkelt för att ge oss den valfrihet och de möjligheter vi vill ha när det gäller boende, arbete och studier. För att behålla och stärka vår internationella konkurrenskraft. För [...]

2020-01-07T15:15:51+00:007 januari 2020|

Har vi råd att inte bygga?

Har vi råd att inte bygga? Våra europeiska grannar betalar mer än 1 500 miljarder kronor för svenska varor och tjänster. Varje år. Därmed står Europa för nästan 75% av hela vår export. Handeln är helt avgörande för det svenska samhället och vårt välstånd. Svensk kvalitet, innovationsförmåga och effektivitet är naturligtvis grunden [...]

2019-11-27T10:09:59+00:0027 november 2019|

De nya stambanorna kommer att betala sig under minst 120 år

Projektet att ge Sverige nya stambanor har diskuterats flitigt de senaste åren. Företrädare för olika intressen tar ställning och vill vara med i debatten. De politiska partierna är delade – också internt. Frågan om ett nytt trafiksystem följer inte de traditionella politiska skiljelinjerna. Samtidigt kommer ny kunskap. Nu senast har Trafikverket presenterat siffror som visar [...]

2019-11-25T21:20:09+00:0025 november 2019|

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle

Med nya stambanor prioriterar vi ett långsiktigt hållbart samhälle Höghastighetstågen på de nya stambanorna blir ett miljövänligt och konkurrenskraftigt alternativ till bilen och flyget. Medan dagens bilar och flygplan räknar sina klimatutsläpp per person i kilon, räknar det moderna tåget i mikrogram. Många talar om framtidens digitala motorvägar och batteridrivna flygplan. Det kommer dock dröja [...]

2019-10-03T11:50:49+00:003 oktober 2019|

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige Nya stambanor skapar större regioner. Vi kommer helt enkelt längre på kortare tid. Med större regioner får vi tillgång till större marknader. Vi når fler platser och därmed fler människor och företag. Vi kan hitta bättre jobb och utbildningar. Företagen får lättare att hitta [...]

2019-09-18T08:49:28+00:0018 september 2019|

Sverige kan bättre – också på landet

Sverige kan bättre – också på landet När kritiker av de nya stambanorna menar att vi nu måste komma ikapp med underhållet av det befintliga järnvägsnätet, håller vi med. Problemet är dock att det inte räcker. Det är för trångt på spåren, som inte har kapacitet för all den trafik som skulle [...]

2019-09-04T12:15:50+00:004 september 2019|

Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

"Om Sveriges nya stambanesystem byggs enligt nuvarande förslag beräknas det bli klart kring år 2090. Europakorridoren efterlyser en överenskommelse över partigränserna för att möjliggöra en full utbyggnad av höghastighetsspåren till år 2035. Stora infrastruktursatsningar sker i Europa samtidigt som det svenska järnvägsnätet börjar nå sin kapacitetsgräns och spårunderhållet är eftersatt. Europakorridoren är en förening av [...]

2019-06-13T11:05:09+00:0013 juni 2019|

Vad kostar det att inte bygga nya stambanor?

Europa står för nästan 75% av vår export. I reda pengar betyder det att våra europeiska grannar betalar oss 1.500 miljarder kronor för varor och tjänster. Varje år. I ljuset av dessa siffror är det mycket svårt att förstå oviljan mot att investera i nya stambanor. En investering i storleksordningen 250 miljarder, som kommer att [...]

2019-05-07T11:46:36+00:007 maj 2019|

Det dyraste vi kan göra är att vänta

Nya stambanor och höghastighetståg är på tok för dyrt, för att inte säga tokdyrt.  Det menar våra kritiker och det är inte alldeles enkelt att säga emot. För att bygga infrastruktur är dyrt och besvärligt. Det vet och förstår de flesta – smakar det så kostar det. Enligt ordboken är en investering en insats som [...]

2019-01-14T08:06:36+00:0026 juni 2018|

Trafikverket om de nya stambanorna

Trafikverket har beslutat att sträckorna Ostlänken (Järna - Linköping) och Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/h i kontrast till 320 km/h. Detta pga att de ser att den högre hastigheten skulle ge relativt begränsade mervärden för sträckorna. Men, vad gäller övriga spårsystemet ser Trafikverket att det finns bättre förutsättningar för att dimensionera för högre hastigheter.  [...]

2018-10-11T12:04:55+00:0011 oktober 2018|