//Utredningen på väg!

Utredningen på väg!

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd meddelade i sitt inledningstal på Transportforum i Linköping, att hon avsåg att inom kort starta en lite bredare utredning om kapaciteten på järnvägsnätet. Detta framkom efter att ministern sagt att hon skulle säga några ord om höghastighetståg, eftersom hon sade sig veta, att alla väntade på, vad hon skulle säga om detta. Utredningen skall vara klar under 2011. Detta är givetvis mycket positivt för oss i Europakorridoren. Den främsta orsaken till att man skall bygga ut höghastighetsbanorna i Sverige är bristen på kapacitet på det befintliga järnvägsnätet i främst relationerna Stockholm – Öresund och Stockholm – Göteborg. En utredning av detta kommer med största sannolikhet att visa, att den effektivaste lösningen av kapacitetsproblemen är att bygga två nya spår i dessa sträckningar. Det kommer att visa sig att en komplettering av befintliga stambanor med fler omkörningsspår och fler mötesstationer inte ger tillräcklig ökning av kapaciteten varken nu eller i framtiden. Det gäller såväl för passagerartrafiken som kanske ändå mer för godstrafiken. Skall man då bygga två nya spår, är det inte rimligt att bygga med en teknik- och standardlösning, som man lämnat bakom sig i övriga världen. De nya järnvägar, som byggs idag, är höghastighetsjärnvägar. Det är inte 1800-talsteknik man bygger med. Man bygger för framtiden och det kommer vi säkert att göra i Sverige också! Nu gäller det för infrastrukturministern att visa vad begreppet inom kort innebär! Vi förväntar oss att det är inom de närmaste veckorna, eftersom utredningen ju skall vara klar under detta år. Då finns det ingen tid att förlora. Dessutom finns redan mycket utredningsmaterial framme. Det gäller till exempel det man i budgetpropositionen nämner som utgångsmaterial för det fortsatta utredningsarbetet, Gunnar Malms utredning “Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft”, SOU 2009:74. Vi ser med stor förväntan fram emot utredningsresultatet och räknar också med att det kommer att resultera i en proposition från regeringen under första delen av 2012! En proposition som säger att vi skall bygga höghastighetsjärnvägar i Sverige!

Gunnar Sibbmark

2011-01-14T09:13:06+00:0014 januari 2011|