//Tre delar av de nya stambanorna ingår i Nationell infrastrukturplan 2018-2029

Tre delar av de nya stambanorna ingår i Nationell infrastrukturplan 2018-2029

Den 4 juni 2018 presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth och klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029, en satsning på totalt 700 miljarder kronor. Europakorridoren välkomnar självfallet de stora satsningarna på järnväg och att tre delar av de nya stambanorna finns med.

Efter beskedet kan nu Trafikverket, tillsammans med berörda kommuner och regioner, fortsätta arbetet med den nya generationen järnväg. Såväl Ostlänken, Järna-Linköping, som sträckan Göteborg-Borås får fortsatt finansiering tillsammans med den nytillkomna sträckan Lund-Hässleholm.

Europakorridoren ser positivt på bygg- och planeringsstarterna men efterlyser även en blocköverskridande överenskommelse gällande hela systemet av nya stambanor. Med enbart anslagsfinansierad utbyggnad kommer de nya stambanorna troligen inte att stå färdiga förrän runt år 2090. Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett modernt höghastighetsnät som stomme och detta så snart som möjligt.

“Det är glädjande att regeringen är tydliga med att de nya stambanorna för höghastighetståg ska färdigställas. För att nå våra klimatmål behöver vi flytta över mer gods- och persontrafik till järnväg från flyg och väg. Detta finns det inte plats för med dagens spårkapacitet”, säger Katarina Svärdh vd för Europakorridoren.

“Nu är det viktigt att det kommer en bred nationell överenskommelse om finansiering. Det är angeläget att säkerställa att det påbörjade byggandet blir ett sammanhängande höghastighetsbanesystem utan ytterligare försenande”, avslutar Paul Lindvall, styrelseordförande i Europakorridoren.

Europakorridoren välkomnar även att pengar avsätts för att analysera förutsättningar för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Ett analysarbete som beräknas pågå 2018-2020.

Mer information om den nationella planen återfinns på regeringens hemsida:
Nationell infrastrukturplan 2018-2029

Europakorridoren AB verkar för att Sverige ska få ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart transportsystem. Europakorridoren sträcker sig från Stockholm till Göteborg respektive Skåne (och vidare till Tyskland). Här planeras nu för nya stambanor – höghastighetståg – som blir pulsådern i ett helt nytt trafiksystem. Här finns en mycket stor andel av Sveriges mest expansiva näringsliv – och merparten av landets arbetstillfällen. Slutresultatet blir enklare och snabbare resor, ökad konkurrenskraft, främjad tillväxt och ett differentierat näringsliv.

2018-06-04T18:31:34+00:004 juni 2018|