//Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi

Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi

Alldeles nyss, i ett fullsatt Öresundshus i Almedalen framför spända åhörare, presenterade Sverigeförhandlingen deras utbyggnadsstrategi.

Beskedet var tydligt och enkelt: Bygg hela systemet och bygg det direkt! Detta med hjälp av lånefinansiering.

Hittills har Sverigeförhandlingen åstadkommit 3 st storstadsavtal och av de 100 000 bostäder de skulle förhandlat fram har de levererat 300 000. De har även slutit en överenskommelse med Danmark för nästa Öresundsförbindelse, vilket kommer bli Helsingborg—Helsingör.

HG Wessberg meddelade att mycket stora delar av banan måste vara på plats för att det ska kunna vara ett fungerande höghastighetstågssystem. Personer ska kunna bo i Jönköping och arbeta i Stockholm, Göteborg eller Malmö med samma pendlingstid som Stockholmare redan har idag inom staden. HG fortsatte med att 230 miljarder kronor är mycket pengar, men det är inte dyrt för ett komplett kommunikationssystem.

Om stambanan skulle byggas ut etappvis med anslag och ett antagande görs att 5md/år skulle satsas i nationella planer (vilket ändå är högt räknat) skulle systemet stå klart 2064 – tidigast. Sverigeförhandlingen är på den här punkten tydliga och menar att lånefinansiering är det enda vettiga alternativet, då skulle stambanan stå klar efter 10 års byggtid, inte 50.
Förslaget från Sverigeförhandlingen är alltså att bygga hela stambanan direkt med kopplingspunkt i Hässleholm samt att se vidare på kapaciteten nära storstäderna. Med hjälp av lånefinansiering skulle då projektet stå klart till 2035.
Riksgälden har meddelat att ett sådant lån skulle ha en ränta på endast 1,35% …

Om regeringen beslutar att de vill bygga långsammare med anslagsfinansiering rekommenderar ändå Sverigeförhandlingen att en hel linjesträckning prioriteras, dvs Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Här har kostnader och vinster setts över och sträckan Stockholm-Göteborg har mer att vinna när det kommer till ökat antal resenärer och bör därför prioriteras i detta läge.

Men, vi alla hoppas att regeringen lyssnar till Sverigeförhandlingen och bygger hela sträckan!

Läs Sverigeförhandlingens pressmeddelande här!

2017-07-05T12:31:30+00:005 juli 2017|