Hem/Blogg/Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor skapar större regioner. Vi kommer helt enkelt längre på kortare tid.

Med större regioner får vi tillgång till större marknader. Vi når fler platser och därmed fler människor och företag. Vi kan hitta bättre jobb och utbildningar. Företagen får lättare att hitta kompetenta medarbetare.

Det är därför större regioner ger större tillväxt. När vi enklare kan resa snabbt och långt stimuleras alla delar av samhällslivet. Bättre kommunikationer är helt enkelt en motor för ekonomisk tillväxt.

Precis som all infrastruktur kostar de nya stambanorna mycket pengar. Men de kommer också att göra nytta och betala sig under mycket lång tid – minst 120 år. Ser vi till byggtiden, som är 15-20 år, blir den årliga kostnaden i snitt endast ca 0,3% av Sveriges bruttonationalprodukt.

De nya stambanorna ska därför inte ses som en engångskostnad utan som en långsiktig investering.De blir pulsådern i ett bättre Sverige. Därför är det så viktigt att de byggs – det vi satsar nu kommer att betala sig under mer än ett sekel.

2019-09-18T08:49:28+00:0018 september 2019|