//Ny VD för Europakorridoren AB

Ny VD för Europakorridoren AB

Den 8 april tillträdde Katarina Svärdh posten som ny VD i Europakorridoren AB. Hon efterträder Gunnar Sibbmark, som lämnade uppdraget vid årsskiftet.

Katarina är utbildad vid KTH, Lantmäterisektionen med inriktning på regional planering och fastighetsekonomi. Hon har en mycket bred yrkeserfarenhet inte minst när det gäller infrastrukturfrågor och kommunikationsfrågor i allmänhet och järnvägsfrågor i synnerhet. Hon har bl.a. under 10 års tid arbetat med utveckling av Ostlänken – en del av Europabanan/Götalandsbanan. Katarina har sin ”hemmahamn” i Linköping.

”Nu, när ett genomförande av Europabanan/Götalandsbanan – det nya höghastighetssystemet – närmar sig, märker vi hur utbyggnaden av höghastighetssystemet börjar ifrågasättas” säger Europakorridorens ordförande Paul Lindvall. ”Det blir därmed allt viktigare att vi med sakliga argument fortsätter att redogöra för de effekter och nyttor, som höghastighetssystemet medför och så långt det är möjligt sprider den kunskapen. Det handlar om prognosmodeller, restider, pendlingsmöjligheter, stationslägen, stationsutformning, stadsbyggande etc. etc. Den som, till äventyrs, har trott att Europakorridorens uppgift var slutförd i och med de beslut om genomförande, som fattats i regering och riksdag, har misstagit sig. Europakorridorens uppgift är minst lika viktig nu som tidigare, även om arbetet i viss mån måste ändra inriktning. En viktig del i arbetet, bl.a. med tanke på Sverigeförhandlingen, är att skapa en arena där medlemmarna kan lyfta frågor av gemensamt intresse, byta erfarenheter och bilda grupperingar med speciellt intresse.”

”Det är mot den här bakgrunden som styrelsen och jag är övertygade om att Katarina är bästa tänkbara val av ny VD” säger Paul Lindvall. ”Hon har all den erfarenhet och de personliga egenskaper, som behövs för att göra Europakorridoren till en viktig aktör i det nya ”landskap” vi har att verka i. Jag önskar henne hjärtligt välkommen och ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne.”

Själv ser Katarina Svärdh fram emot att tillsammans med Europakorridorens medlemmar verka för att uppnå den bästa nyttan av de stora investeringar i en ny generation järnväg, som nu ska göras av såväl staten som lokala och regionala aktörer. ”Vi talar om ett gigantiskt samhällsbyggnadsprojekt” menar Katarina. ”Det känns stimulerande att få möjligheten att arbeta med alla kontaktytor hos föreningens medlemmar genom att t.ex. bistå med kunskapsunderlag och verka för ökat samarbete.”

Håkan Rydbo

2016-12-05T18:53:30+00:008 april 2016|