//Låt 2011 bli ett framtidsinriktat år!

Låt 2011 bli ett framtidsinriktat år!

Jag önskar Regeringen Ett Gott Nytt År och hoppas att den tar initiativ för att lösa järnvägsproblemen nu och för framtiden! Nu måste Regeringen verkligen visa sina planer för framtidens infrastruktur i Sverige. Alla ser ju hur läget på järnvägarna är idag med ständiga förseningar, inställda tåg och väntande människor på stationerna. Orsakerna till problemen sägs ofta vara vintern och den myckna snön. Det är naturligtvis en del av sanningen men långt ifrån hela sanningen. Vi har under många år halkat efter de flesta länderna i Europa, när det gäller underhåll av järnvägsnätet. Samtidigt med detta har antalet passagerare på tågen aldrig varit så stort som idag. SJ har inte tillräckligt många tåg för att kunna ställa av tågen för service, utan tågen måste rulla hela tiden. Det i kombination med dåliga spår och växlar leder till att tågen går sönder. Det transporteras också mera gods på järnväg än det gjorts någon gång tidigare. Detta sammantaget leder till stora kapacitetsproblem på det svenska järnvägsnätet och stora svårigheter att kunna få plats att utföra underhållsåtgärder på järnvägsnätet. Dessa problem med underhåll och upprustning av järnvägsnätet och tågmaterielen måste åtgärdas omedelbart! Enda lösningen på problemet för framtiden är att bygga ut järnvägsnätet med flera spår i de mest belastade sträckningarna. Skall man bygga nya spår måste man bygga moderna spår för framtidens järnvägstrafik. Man måste alltså bygga med samma typ av lösningar, som man gör runt om i världen. Lösningen är höghastighetsbanor. Dessa banor gör det möjligt att separera den snabbaste persontrafiken från godstrafiken och därmed ökar kapaciteten mycket för passagerartågen och ändå mer för godstågen. Detta måste en ansvarsfull regering ta till sig och våga ta beslut om en utbyggnad av järnvägsnätet i Sverige. En utbyggnad för framtiden. En utbyggnad för fortsatt utveckling i och framgång för Sverige. Detta är ett berättigat krav att ställa på en regering, som säger sig föra en ansvarsfull ekonomisk politik för vårt fina land. Ju förr man kommer till beslut desto snabbare blir utbyggnaden klar och desto fortare kan vi skörda frukterna av dessa satsningar. Gunnar Sibbmark VD Europakorridoren AB.

Gunnar Sibbmark

2010-12-31T09:23:52+00:0031 december 2010|