Hem/Blogg/Kommunerna längs Ostlänken och Sverigeförhandlingen har skakat hand…

Kommunerna längs Ostlänken och Sverigeförhandlingen har skakat hand…

… och planeringen av de nya stambanorna i Europakorridoren kommit ett steg längre.

Tisdagen den 17 maj kom glädjande besked om att staten genom Sverigeförhandlarna och kommunerna längs Ostlänkenstråket tagit ett stort steg närmare förverkligandet av de nya stambanorna.

Dagens handslag kommer att ligga till grund för kommande avtal och det fortsatta planeringsarbetet inom denna del av Europakorridoren.

Överenskommelsen gäller Ostlänken, Södertälje – Linköping, som är en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Den byggs med staten som huvudman.

  • Det är mycket glädjande att kommunerna längs Ostlänken och staten är överens, säger Paul Lindvall, ordförande i Europakorridoren AB. Denna viktiga händelse är ett betydelsefullt steg i förverkligandet av Ostlänken som är första delen av det nya höghastighetsnätet i Sverige.
  • Sedan tidigare har även Värnamo kommun och Jönköpings kommun kommit överens med Sverigeförhandlingen om vilka åtaganden som ska ligga till grund för kommande avtalsskrivningar, berättar Europakorridorens vd Katarina Svärdh. Sverigeförhandlarna fortsätter sedan arbetet med övriga kommuner och regioner längs de nya stambanornas sträckning.

Medverkande vid pressträffen där det positiva beskedet kom var förutom representanter från respektive berörd kommun och Sverigeförhandlarna även infrastrukturminister Anna Johansson. Upplysningar om träffen återfinns bl a i Sverigeförhandlingens pressmeddelande: http://sverigeforhandlingen.se/pressmeddelande-viktig-lank-hoghastighetsjarnvagen-ar-klar/

För ytterligare information kontakta gärna ordförande i Europakorridoren AB Paul Lindvall, mobiltelefonnummer 070-211 44 82.

2016-12-05T18:35:24+00:0017 maj 2016|