//Infrastruktur-ministerns uttalande den 9/2 2011

Infrastruktur-ministerns uttalande den 9/2 2011

I Göteborgsposten nätupplaga från den 9/2 uttalar sig infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om pendlingsproblematiken kring storstäderna. Hon drar slutsatsen att infrastrukturpengarna kanske måste omfördelas! Ministern menar att bristen på bra pendlingsmöjligheter kostar samhället och de enskilda människorna mycket pengar. Vidare uttalar hon att höghastighetståg snarare är ett medel än ett mål! Detta är ett mycket bra uttalande av ministern. Målet är att uppnå en ordentligt ökad kapacitet på järnvägsnätet. För att effektivt uppnå det måste den snabba persontrafiken separeras från den långsammare godstrafiken. Medlet för att uppnå detta är att bygga två nya spår för persontrafik. När man gör detta är det självklart, att man skall bygga en modern järnväg dvs en med höghastighetskapacitet. Vi hälsar infrastrukturministerns uttalande med stor förväntan och hoppas att regeringens utredningsarbete angående kapaciteten på järnvägssystemet i Sverige kommer igång inom en mycket snar framtid och ställer självklart allt vårt material till förfogande.

Gunnar Sibbmark

2016-12-05T18:53:06+00:0011 februari 2011|