Hem/Blogg/Regeringens presentation av infrastrukturproposition

Regeringens presentation av infrastrukturproposition

Infrastrukturminister Anna Johansson och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, bjöd i dag 6 oktober in till pressträff i Rosenbad om infrastrukturpropositionen, infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Det är välkommet att regeringen lämnar besked om att Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett modernt järnvägsnät. Det räcker inte bara med att satsa på att ta igen det eftersatta underhållet. Ett robust och framtidsorienterat järnvägsnät förutsätter att Sveriges tillväxtregioner knyts samman. Det gäller nu att gå från ord till handling och att påbörja byggandet av ett modernt höghastighetsnät. Förseningar är förenade med en dyr nota. En etappvis utbyggnad bör ske med början med Ostlänken (med planering för fortsättning till Jönköping) och med sträckan Borås-Göteborg

Paul Lindvall, ordförande i Europakorridoren AB

För ytterligare information kontakta gärna ordförande i Europakorridoren AB Paul Lindvall, mobiltelefonnummer 070-211 44 82.

2016-12-06T20:36:03+00:006 oktober 2016|