//Äntligen – direktiven inför nästa nationella transportinfrastrukturplan presenterade

Äntligen – direktiven inför nästa nationella transportinfrastrukturplan presenterade

Idag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiven till Trafikverket gällande åtgärdsplaneringen. Det betyder att nästa steg för en ny nationell långsiktig transportinfrastrukturplan är taget.

Vid dagens presskonferens i Lund redovisades direktiven som ska ligga till grund för hur de ekonomiska ramar som föreslog i höstens infrastruktur-proposition ska fördelas. Trafikverket får nu i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet för perioden 2018–2029.

Regeringens mål är fortsatt att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och i den kommande planperioden ska Ostlänken (Järna–Linköping) och Lund–Hässleholm byggstartas. Trafikverket får i uppgift att säkerställa att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt sätt.

– Det är positivt att regeringen nu tydligt tar ställning för att under planperioden förverkliga nya järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö, säger Europakorridorens styrelseordförande Paul Lindvall. Sverige behöver ett modernt järnvägsnät som binder ihop våra tillväxtregioner och som också möjliggör senare anslutningar mot kontinenten.

– Nu ser vi fram mot att Ostlänken och andra delar där planeringen ligger långt framme förverkligas utan ytterligare fördröjningar, avslutar Paul Lindvall.

Trafikverket ska redovisa sitt förslag till nationell plan senast den 31 augusti 2017. Samtidigt skickas förslaget på remiss. Den nya nationella planen och de slutliga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

För ytterligare information kontakta gärna ordförande i Europakorridoren AB Paul Lindvall, mobiltelefonnummer 070-211 44 82.

Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB.
Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut, d v s att Sverige får ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät för järnväg med Europas.

2017-03-24T13:59:04+00:0024 mars 2017|