About linnea

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far linnea has created 19 blog entries.

Europakorridorens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan

Europakorridoren AB har getts möjlighet att till Näringsdepartementet yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Vi har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. Sammanfattning Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna För att samhället ska få del av [...]

2017-12-04T09:46:26+00:00 4 december 2017|

Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Sverigeförhandlingen har den 20 december 2017 presenterat sitt slutbetänkande och lämnat över det till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman presenterade förslaget. Sverigeförhandlingen har arbetat med en värdeskapande förhandlingsmodell som har resulterat i avtal med flertalet kommuner om 285 400 bostäder, kortare restider och större arbetsmarknadsregioner. 200 000 av dessa bostäder är belägna i Stockholm, Göteborg [...]

2017-12-21T07:57:33+00:00 20 december 2017|

Höghastighetståg på rätt spår

Europakorridoren har tagit fram en bilaga - Höghastighetståg på rätt spår. I bilagan skriver bl.a. SJ, Götalandsbanan, Östsvenska Handelskammaren och ett flertal av våra medlemmar om varför höghastighetståg är viktigt! Läs bilagan här: Höghastighetståg på rätt spår!

2017-10-19T10:50:39+00:00 19 oktober 2017|

Trafikverkets förslag till nationell transportplan ger lång väntan på mer spårkapacitet

Den 31 augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till ny nationell transportplan för åren 2018-2029. Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna. Trafikverket föreslår en etappvis utbyggnad där de av regeringen utpekade sträckorna Ostlänken och Lund–Hässleholm följs av en prioritering av sträckorna Linköping–Tranås/Aneby och Göteborg–Borås. [...]

2017-09-13T12:53:08+00:00 31 augusti 2017|

Trafikverket vill ha synpunkter på Skavsta-förslaget

Trafikverket utreder en flytt av Ostlänkens planerade station vid Skavsta flygplats till en ny bibana. Nu kallar Trafikverket till samråd om förändringen. Fram till och med 1 september tar Trafikverket emot åsikter utifrån för att sammanställa för- och nackdelar med bibanan. Alla samrådsparter från tidigare järnvägsutredning bjuds in till samrådet. – Ostlänken är avsedd för [...]

2017-08-16T09:10:11+00:00 16 augusti 2017|

Vi är tillbaka!

Nu är vi åter på kontoret efter semestern och finns tillgängliga måndag - torsdag, 8:00-17:00!

2017-08-07T10:13:15+00:00 7 augusti 2017|

Trevlig Sommar!

Vi på kansliet önskar er alla en trevlig sommar. Vi är nu på semester, men är åter på kontoret den 7 augusti!

2017-06-26T10:04:20+00:00 10 juli 2017|

Sverigeförhandlingens utbyggnadsstrategi

Alldeles nyss, i ett fullsatt Öresundshus i Almedalen framför spända åhörare, presenterade Sverigeförhandlingen deras utbyggnadsstrategi. Beskedet var tydligt och enkelt: Bygg hela systemet och bygg det direkt! Detta med hjälp av lånefinansiering. Hittills har Sverigeförhandlingen åstadkommit 3 st storstadsavtal och av de 100 000 bostäder de skulle förhandlat fram har de levererat 300 000. De har [...]

2017-07-05T12:31:30+00:00 5 juli 2017|

Almedalen

Denna vecka befinner sig Europakorridoren i Almedalen!

2017-06-26T14:44:59+00:00 3 juli 2017|

Nya foldrar!

Nu har nya versioner kommit ut av Europakorridorens tyska och engelska foldrar!   Klicka för att se hela innehållet Den finns såklart även på svenska, den hittar du här

2017-05-30T08:11:09+00:00 30 maj 2017|