Hem/linnea

Om linnea

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har linnea skapat 26 blogginlägg för.

Investering i Sveriges framtid

Byggnationen av nya stambanor för höghastighetståg är dels en investering i Sverige, dels en framtidssäkring av hållbara transporter och resesätt. Det anser intresseorganisationen Europakorridoren, som välkomnar regeringens nya uppdrag till Trafikverket. Uppdraget går i korthet ut på att Trafikverket ska redovisa uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta alternativ för nya stambanor för höghastighetståg. [...]

2020-09-16T08:17:10+00:0011 augusti 2020|

Därför behöver Sveriges stambanor byggas ut

Ett modernt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Föreningen Europakorridoren arbetar för att framtidssäkra Sverige. Tågresenärer och antalet tåg har tilltagit succesivt sedan 1990-talet i Sverige och enligt Trafikverket är det uppenbart att färdmedlet kommer att fortsätta öka i popularitet. I en prognos fastslår de att vid 2040 kommer antalet personresor att ha ökat med [...]

2020-09-16T08:12:53+00:0019 mars 2020|

Efterlyser alternativ finansiering av nya stambanesystemet

"Om Sveriges nya stambanesystem byggs enligt nuvarande förslag beräknas det bli klart kring år 2090. Europakorridoren efterlyser en överenskommelse över partigränserna för att möjliggöra en full utbyggnad av höghastighetsspåren till år 2035. Stora infrastruktursatsningar sker i Europa samtidigt som det svenska järnvägsnätet börjar nå sin kapacitetsgräns och spårunderhållet är eftersatt. Europakorridoren är en förening av [...]

2019-06-13T11:05:09+00:0013 juni 2019|

Trafikverket om de nya stambanorna

Trafikverket har beslutat att sträckorna Ostlänken (Järna - Linköping) och Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/h i kontrast till 320 km/h. Detta pga att de ser att den högre hastigheten skulle ge relativt begränsade mervärden för sträckorna. Men, vad gäller övriga spårsystemet ser Trafikverket att det finns bättre förutsättningar för att dimensionera för högre hastigheter.  [...]

2018-10-11T12:04:55+00:0011 oktober 2018|

Europakorridoren i Almedalen

Den 4 juli höll Europakorridoren ett välbesökt frukostseminarium i Almedalen med temat "Hur knyter vi Norden till Europa med hjälp av infrastrukturen och vem betalar?". Närvarande var Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet som talade om hur vi kopplar ihop Norden med resten av Europa och vilka vinster som finns att göra samt Per Olof Lingwall, [...]

2018-07-11T15:08:31+00:0011 juli 2018|

Europakorridoren vill se en snabbare utbyggnad av det nya stambanesystemet

När Trafikverkets förslag på ny nationell transportplan kom förra hösten, innehöll det en satsning på nya spår och snabbare tåg. Men den långsamma takten på utbyggnaden oroar Europakorridoren. Om utbyggnaden sker enligt Trafikverkets plan är den inte klar förrän i slutet på seklet Läs mer av Europakorridorens artikel här!

2018-04-26T14:11:45+00:0019 februari 2018|

Europakorridorens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan

Europakorridoren AB har getts möjlighet att till Näringsdepartementet yttra sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Vi har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande. Sammanfattning Europakorridoren välkomnar de stora satsningarna på järnväg som föreslås men förordar en snabbare utbyggnad av de nya stambanorna För att samhället ska få del av [...]

2017-12-04T09:46:26+00:004 december 2017|

Byggstart Sverige – Nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras? Europakorridoren är en av konferensens medarrangörer. För oss är utbyggnaden av höghastighets­järnvägen [...]

2018-01-31T09:30:17+00:0031 januari 2018|

Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Sverigeförhandlingen har den 20 december 2017 presenterat sitt slutbetänkande och lämnat över det till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman presenterade förslaget. Sverigeförhandlingen har arbetat med en värdeskapande förhandlingsmodell som har resulterat i avtal med flertalet kommuner om 285 400 bostäder, kortare restider och större arbetsmarknadsregioner. 200 000 av dessa bostäder är belägna i Stockholm, Göteborg [...]

2017-12-21T07:57:33+00:0020 december 2017|

Höghastighetståg på rätt spår

Europakorridoren har tagit fram en bilaga - Höghastighetståg på rätt spår. I bilagan skriver bl.a. SJ, Götalandsbanan, Östsvenska Handelskammaren och ett flertal av våra medlemmar om varför höghastighetståg är viktigt! Läs bilagan här: Höghastighetståg på rätt spår!

2017-10-19T10:50:39+00:0019 oktober 2017|