/admin

About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 42 blog entries.

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige

Nya stambanor blir pulsådern i ett bättre Sverige Nya stambanor skapar större regioner. Vi kommer helt enkelt längre på kortare tid. Med större regioner får vi tillgång till större marknader. Vi når fler platser och därmed fler människor och företag. Vi kan hitta bättre jobb och utbildningar. Företagen får lättare att hitta [...]

2019-09-18T08:49:28+00:0018 september 2019|

Sverige kan bättre – också på landet

Sverige kan bättre – också på landet När kritiker av de nya stambanorna menar att vi nu måste komma ikapp med underhållet av det befintliga järnvägsnätet, håller vi med. Problemet är dock att det inte räcker. Det är för trångt på spåren, som inte har kapacitet för all den trafik som skulle [...]

2019-09-04T12:15:50+00:004 september 2019|

Vad kostar det att inte bygga nya stambanor?

Europa står för nästan 75% av vår export. I reda pengar betyder det att våra europeiska grannar betalar oss 1.500 miljarder kronor för varor och tjänster. Varje år. I ljuset av dessa siffror är det mycket svårt att förstå oviljan mot att investera i nya stambanor. En investering i storleksordningen 250 miljarder, som kommer att [...]

2019-05-07T11:46:36+00:007 maj 2019|

Det dyraste vi kan göra är att vänta

Nya stambanor och höghastighetståg är på tok för dyrt, för att inte säga tokdyrt.  Det menar våra kritiker och det är inte alldeles enkelt att säga emot. För att bygga infrastruktur är dyrt och besvärligt. Det vet och förstår de flesta – smakar det så kostar det. Enligt ordboken är en investering en insats som [...]

2019-01-14T08:06:36+00:0026 juni 2018|

Regeringens presentation av infrastrukturproposition

Infrastrukturminister Anna Johansson och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, bjöd i dag 6 oktober in till pressträff i Rosenbad om infrastrukturpropositionen, infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Det är välkommet att regeringen lämnar besked om att Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett [...]

2016-12-06T20:36:03+00:006 oktober 2016|

Kommunerna längs Ostlänken och Sverigeförhandlingen har skakat hand…

... och planeringen av de nya stambanorna i Europakorridoren kommit ett steg längre. Tisdagen den 17 maj kom glädjande besked om att staten genom Sverigeförhandlarna och kommunerna längs Ostlänkenstråket tagit ett stort steg närmare förverkligandet av de nya stambanorna. Dagens handslag kommer att ligga till grund för kommande avtal och det fortsatta planeringsarbetet inom denna del av [...]

2016-12-05T18:35:24+00:0017 maj 2016|

Ny VD för Europakorridoren AB

Den 8 april tillträdde Katarina Svärdh posten som ny VD i Europakorridoren AB. Hon efterträder Gunnar Sibbmark, som lämnade uppdraget vid årsskiftet. Katarina är utbildad vid KTH, Lantmäterisektionen med inriktning på regional planering och fastighetsekonomi. Hon har en mycket bred yrkeserfarenhet inte minst när det gäller infrastrukturfrågor och kommunikationsfrågor i allmänhet och järnvägsfrågor i synnerhet. [...]

2016-12-05T18:53:30+00:008 april 2016|

Utredningen på väg!

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd meddelade i sitt inledningstal på Transportforum i Linköping, att hon avsåg att inom kort starta en lite bredare utredning om kapaciteten på järnvägsnätet.

2011-01-14T09:13:06+00:0014 januari 2011|

Höghastighetsbanor i Sverige

Jag har nyss fått KTH:s rapport till Banverket "Höghastighetsbanor i Sverige - Trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler med Samvips-metoden för utbyggda stambanor och separata höghastighetsbanor". Efter att ha läst igenom rapporten uppmanar jag alla intresserade och främst naturligtvis beslutsfattare att skaffa och läsa rapporten. Efter att ha läst den inser var och en att de kompletterande [...]

2011-01-08T09:23:17+00:008 januari 2011|