About admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far admin has created 38 blog entries.

Regeringens presentation av infrastrukturproposition

Infrastrukturminister Anna Johansson och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, bjöd i dag 6 oktober in till pressträff i Rosenbad om infrastrukturpropositionen, infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Det är välkommet att regeringen lämnar besked om att Sveriges tillväxtregioner behöver knytas samman med ett [...]

2016-12-06T20:36:03+00:00 6 oktober 2016|

Kommunerna längs Ostlänken och Sverigeförhandlingen har skakat hand…

... och planeringen av de nya stambanorna i Europakorridoren kommit ett steg längre. Tisdagen den 17 maj kom glädjande besked om att staten genom Sverigeförhandlarna och kommunerna längs Ostlänkenstråket tagit ett stort steg närmare förverkligandet av de nya stambanorna. Dagens handslag kommer att ligga till grund för kommande avtal och det fortsatta planeringsarbetet inom denna del av [...]

2016-12-05T18:35:24+00:00 17 maj 2016|

Ny VD för Europakorridoren AB

Den 8 april tillträdde Katarina Svärdh posten som ny VD i Europakorridoren AB. Hon efterträder Gunnar Sibbmark, som lämnade uppdraget vid årsskiftet. Katarina är utbildad vid KTH, Lantmäterisektionen med inriktning på regional planering och fastighetsekonomi. Hon har en mycket bred yrkeserfarenhet inte minst när det gäller infrastrukturfrågor och kommunikationsfrågor i allmänhet och järnvägsfrågor i synnerhet. [...]

2016-12-05T18:53:30+00:00 8 april 2016|

Utredningen på väg!

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd meddelade i sitt inledningstal på Transportforum i Linköping, att hon avsåg att inom kort starta en lite bredare utredning om kapaciteten på järnvägsnätet.

2011-01-14T09:13:06+00:00 14 januari 2011|

Höghastighetsbanor i Sverige

Jag har nyss fått KTH:s rapport till Banverket "Höghastighetsbanor i Sverige - Trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler med Samvips-metoden för utbyggda stambanor och separata höghastighetsbanor". Efter att ha läst igenom rapporten uppmanar jag alla intresserade och främst naturligtvis beslutsfattare att skaffa och läsa rapporten. Efter att ha läst den inser var och en att de kompletterande [...]

2011-01-08T09:23:17+00:00 8 januari 2011|

Gott Nytt År!

Jag önskar alla läsare Ett Gott Nytt År! Gunnar Sibbmark

2010-12-31T09:24:16+00:00 31 december 2010|

Låt 2011 bli ett framtidsinriktat år!

Jag önskar Regeringen Ett Gott Nytt År och hoppas att den tar initiativ för att lösa järnvägsproblemen nu och för framtiden! Nu måste Regeringen verkligen visa sina planer för framtidens infrastruktur i Sverige. Alla ser ju hur läget på järnvägarna är idag med ständiga förseningar, inställda tåg och väntande människor på stationerna. Orsakerna till problemen [...]

2010-12-31T09:23:52+00:00 31 december 2010|

Carl von der Esch besökte vårt föreningsmöte i Linköping

Carl von der Esch, statssekreterare på Näringsdepartementet, besökte Europakorridorens föreningsmöte i Linköping. Han beskrev det fortsatta arbetet med utredning om höghastighetsbanor i Sverige. Man skall göra en fördjupad studie med utgångspunkt i Gunnar Malms höghastighetsutredning. Statssekreteraren sade sig ha förståelse för att vi vill ha fram utredningen snabbt. Nu måste Regeringen verkligen visa sina planer [...]

2010-12-09T09:25:40+00:00 9 december 2010|

Ny minister – nya satsningar?

Catharina Elmsäter-Svärd är utsedd till ny infrastrukturminister. Nu hoppas vi att den slutliga utredningen om höghastighetsbanor i Sverige kommer igång inom en mycket snar framtid. Utredningen måste göras innan regeringen kan fatta beslut om höghastighetsbanor, sa regeringen under våren. Det är nu viktigt att utredningen kommer igång snabbt, så att vi kan få fram ett [...]

2010-10-07T09:26:00+00:00 7 oktober 2010|