Äntligen!

Idag har Gunnar Malm presenterat sin utredning om höghastighetsbanor i Sverige. Denna utredning har vi i Europakorridoren arbetat för att få fram i ungefär tolv år. Vi började vårt arbete i Europakorridoren för ungefär femton år sedan och efter några få år insåg vi, att vi måste få en oberoende objektiv utredning om sträckningen söderut. Idag har utredningen kommit. Tack Åsa Torstensson för initiativet till utredningen. Utredningen föreslår en sträckning och en trafikering näst intill identisk med den, som vi i Europakoridoren föreslagit och arbetat för. Finansieringsmodellen följer i stort sett den modell som förra årets uredning, Nya tåg i Sverige – en samhällsekonomisk beräkning, tog fram. Den bygger på en medfinansiering från EU, regioner, kommuner och banavgifter/biljetter. Ett alternativ till detta kan ju vara en lånefinansiering med en normal avskrivningstid på för ett järnvägsprojekt förslagsvis sextio år. Järnvägen kommer att användas i säkert ett hundra år. Godstrafiken på det gamla järnvägsnätet kommer att kunna öka 2-3 gånger, när de snabbaste persontågen går på de nya banorna. Det innebär att våra företag kommer att kuna välja godstransporter med tåg i stället för lastbil i betydligt högre utsträckning än idag. Det är bra för konkurrenskraften för företagen, för miljön och för trafiksäkerheten. Det är naturligtvis med utomordentligt stor glädje vi i Europakorridoren tagit del av utredningen. Den visar tydligt att det arbete vi lagt ner har varit seriöst och att Europakorridoren är ett vinnarkoncept inte bara för orterna inom Europakorridoren utan för hela landet. Gunnar Sibbmark VD och vice ordförande Europakorridoren AB.

Gunnar Sibbmark

Bloggarkiv