Europakorridoren sträcker sig från Stockholm över Jönköping till Göteborg respektive Skåne (och sedan vidare genom Danmark till Tyskland).
Här planeras nu för nya stambanor – höghastighetståg – som blir pulsådern i ett helt nytt trafiksystem där alla trafikslag samverkar: fjärr-, regional- och lokaltåg, bussar, cyklar, bilar, flyg och sjöfart.

De nya stambanorna ger avgörande möjligheter för tillväxtregionen Europakorridoren. Här bor nära 7 miljoner människor och här skapas 65% av Sveriges BNP. I hela Europakorridoren (Stockholm – Hamburg) bor ca 20 miljoner invånare.

Den utbyggda Europakorridoren har två höghastighetsbanor – Europabanan och Götalandsbanan. Europabanan sträcker sig mellan Stockholm och Hamburg. Götalandsbanan följer Europabanan från Stockholm till Jönköping, och går därifrån till Göteborg.

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland.

Transeuropa (DK) Nyhetsbrev v.8

Välkommen till denna veckas utgåva av TRANSEUROPA, var du kan läsa om följande: FEMERN A/S HAR AFLEVERET SVAR I TYSKLAND * TRANSPORTMINISTEREN VIL IKKE INTERVIEWES OM SIGNALPROGRAMMET * Ole Birk Olesen har overtaget smertensbarn * NY LETBANEETAPE ET FLERTAL UDENOM REGERINGEN AFSÆTTER 762 MILLIONER TIL OFFENTLIG TRANSPORT * NU ÄR BYGGET AV SPÅRVÄGEN I LUND INVIGT * RAILcph: DEN DANSKE BANEKONFERENCE 2017 Läs nyhetsbrevet här:

Läs mer

Frågor och svar om Sverigeförhandlingen – se Sverigeförhandlingens film

Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman svarar här på några av de vanligaste frågorna om höghastighetsjärnvägen och Sverigeförhandlingens arbete. Frågor och svar om Sverigeförhandlingen, del 1

Samhällsekonomiskt lönsamt

Att bygga de nya stambanorna kommer att kosta mycket, men kommer också att ge stora nyttor. Satsningen kommer att betala sig och det under lång tid – sannolikt mer än ett helt sekel. Det gynnar såväl samhället som näringslivet och de enskilda människorna.

Fler får mer att välja på

När Sverige får nya stambanor minskar restiderna dramatiskt. Det skapar helt nya möjligheter eftersom människor får betydligt fler arbeten och utbildningar att välja på. Företagen får också lättare att hitta rätt medarbetare. Samtidigt som den som vill kan bo kvar på landet, med billigare boende och bättre miljö.

Långsiktigt hållbara transporter

Tåget räknar utsläppen per person i mikrogram, medan andra trafikslag räknar i kilo. Höghastighetstrafiken ger därmed stora fördelar, utan att kompromissa med miljön. Höghastighetståget är snabbt, säkert, effektivt – och ur miljösynpunkt hållbart som inget annat sätt att resa.