Ny VD för Europa-korridoren AB Katarina Svärdh - VD för Europakorridoren

Ny VD för Europa-
korridoren AB

Den 8 april tillträdde Katarina Svärdh posten som ny VD i Europakorridoren AB. Hon efterträder Gunnar Sibbmark, som lämnade uppdraget vid årsskiftet. Katarina är utbildad vid KTH, Lantmäterisektionen med inriktning på regional planering och fastighetsekonomi. Hon har en mycket bred yrkeserfarenhet inte minst när det gäller infrastrukturfrågor och kommunikationsfrågor i allmänhet och järnvägsfrågor i synnerhet. […]

Läs mer!