Nationella planen går vår väg! Gunnar Sibbmark - VD Europakorridoren

Nationella planen går vår väg!

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har idag offentliggjort regeringens nationella framtidsplan. A v denna kan man utläsa att regeringen i stort sett följer Trafikverkets i februari inlämnade förslag. Till Ostlänken avsätts ytterligare 20,35 miljarder kronor för att påskynda projektet. Sträckan Göteborg-Borås skall byggas ut till nytt dubbelspår via Landvetter. Första delen Mölnlycke-Bollebygd ingår i planen. Dessa båda delar […]

Läs mer!