Kommunerna längs Ost- länken och Sverige- förhandlingen har skakat hand… Katarina Svärdh - VD för Europakorridoren

Kommunerna längs Ost-
länken och Sverige-
förhandlingen har skakat hand…

… och planeringen av de nya stambanorna i Europakorridoren kommit ett steg längre. Tisdagen den 17 maj kom glädjande besked om att staten genom Sverigeförhandlarna och kommunerna längs Ostlänkenstråket tagit ett stort steg närmare förverkligandet av de nya stambanorna. Dagens handslag kommer att ligga till grund för kommande avtal och det fortsatta planeringsarbetet inom denna del av […]

Läs mer!