Lånefinansiera utbyggnaden av höghastighetsbanorna. Gunnar Sibbmark - VD Europakorridoren

Lånefinansiera utbyggnaden av höghastighetsbanorna.

Nu har den nya regeringen tillträtt och vi ser med stor förväntan fram emot hur man tänker genomföra utbyggnaden av de nya stambanorna med kapacitet för höghastighetståg. Tidigare har man ju sagt att utbyggnadstakten bör öka. Det är naturligtvis mycket positivt. Ju fortare banorna blir klara desto fortare får vi del av de samhällsekonomiska vinsterna […]

Läs mer!