Skifte på posten som generaldirektör för Trafikverket. Gunnar Sibbmark - VD Europakorridoren

Skifte på posten som generaldirektör för Trafikverket.

Den 28 februari avgick Gunnar Malm som generaldirektör för Trafikverket. Från Europakorridoren framför vi ett varmt tack till Gunnar och vill uttrycka vår uppskattning för det arbete han utfört. Samtidigt framför vi våra gratulationer och lyckönskningar till Torbjörn Suneson, som nu från den 1 mars är tillförordnad generaldirektör för Trafikverket. Gunnar Sibbmark.

Läs mer!