Start 2017-04-27T08:38:27+00:00

Europakorridoren sträcker sig från Stockholm över Jönköping till Göteborg respektive Skåne (och sedan vidare genom Danmark till Tyskland).
Här planeras nu för nya stambanor – höghastighetståg – som blir pulsådern i ett helt nytt trafiksystem där alla trafikslag samverkar: fjärr-, regional- och lokaltåg, bussar, cyklar, bilar, flyg och sjöfart.

De nya stambanorna ger avgörande möjligheter för tillväxtregionen Europakorridoren. Här bor nära 7 miljoner människor och här skapas 65% av Sveriges BNP. I hela Europakorridoren (Stockholm – Hamburg) bor ca 20 miljoner invånare.

Den utbyggda Europakorridoren har två höghastighetsbanor – Europabanan och Götalandsbanan. Europabanan sträcker sig mellan Stockholm och Hamburg. Götalandsbanan följer Europabanan från Stockholm till Jönköping, och går därifrån till Göteborg.

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland.

De kritiserar planen för Ostlänken

Östergötland En höghastighetsbana som är brukbar först år 2095, eller järnvägsspår anpassade för lägre hastigheter. Det är Trafikverkets… Trafikverkets uppdrag av regeringen var att föreslå utbyggnad av höghastighetsjärnvägen inom ramen för ordinarie infrastruktursbudget. Att

Läs mer

Höghastighetståg på rätt spår

Europakorridoren har tagit fram en bilaga - Höghastighetståg på rätt spår. I bilagan skriver bl.a. SJ, Götalandsbanan, Östsvenska Handelskammaren och ett flertal av våra medlemmar om varför höghastighetståg [...]

  • 2017-11-10 8:30 f m Region Skånes seminarieserie om Sverigeförhandlingen

    Att resa i framtiden – vilka möjligheter skapar den nya höghastighetsbanan? Region Skåne hälsar välkomna till det tredje seminariet i deras serie om Sverigeförhandlingen inom ramen för Strukturbild för Skåne, denna gång med temat trafikering och framtidens resande. Seminariet kommer handla om planerna för framtida trafikering och vilka möjligheter som skapas. Det ges också en internationell utblick om...

  • 2018-01-25 Nordisk Infrastrukturkonferens

    Årets tema för Nordisk Infrastrukturkonferensen i Helsingborg är Framtid Läs mer här.

Samhällsekonomiskt lönsamt

Att bygga de nya stambanorna kommer att kosta mycket, men kommer också att ge stora nyttor. Satsningen kommer att betala sig och det under lång tid – sannolikt mer än ett helt sekel. Det gynnar såväl samhället som näringslivet och de enskilda människorna.

Fler får mer att välja på

När Sverige får nya stambanor minskar restiderna dramatiskt. Det skapar helt nya möjligheter eftersom människor får betydligt fler arbeten och utbildningar att välja på. Företagen får också lättare att hitta rätt medarbetare. Samtidigt som den som vill kan bo kvar på landet, med billigare boende och bättre miljö.

Långsiktigt hållbara transporter

Tåget räknar utsläppen per person i mikrogram, medan andra trafikslag räknar i kilo. Höghastighetstrafiken ger därmed stora fördelar, utan att kompromissa med miljön. Höghastighetståget är snabbt, säkert, effektivt – och ur miljösynpunkt hållbart som inget annat sätt att resa.